BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Morajda Janusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Sieci neuronowe i ich wykorzystanie w analizie danych ekonomicznych na przykładzie prognozowania sprzedaży energii elektrycznej
Neural Networks and Their Use in Analysis of Economic Data Based on the Example of Electric Energy Sales Forecast
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania, 2005, nr 7, s. 87-100, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Sieci neuronowe, Prognozy gospodarcze, Modelowanie procesów gospodarczych, Energia elektryczna
Neural networks, Economic forecast, Economic process modeling, Electric power
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcono problematyce sieci neuronowych i ich zastosowaniom w modelowaniu nieliniowych zjawisk ekonomicznych. W szczególności omówiono kierunki badań nad sieciami neuronowymi, ich charakterystykę ze zwróceniem uwagi na sieci typu perceptron oraz zamieszczono przykład ich zastosowania w procesie prognozowania sprzedaży energii elektrycznej.

The paper shows neural networks being an important tool used for analysis of economic data. A historic outline has been presented along with modem ways of investigation referring to these types of tools. General characteristics and classification of neural networks have been outlined too, with particular attention paid to perceptron-based networks. The most important applications of neural methods in business and economy have been described here. An example of an efficient use of the perceptron-based network in the process of a short term forecasting in the sales of electric energy performed by local power stations has been presented as well. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Azoff E. M., Neural network time series forecasting of financial markets, Wiley, New York 1994.
 2. Bartkiewicz W., Metody sztucznej inteligencji w prognozowaniu obciążenia sieci elektroenergetycznej, Rozprawa doktorska, Łódź 1998.
 3. Grabowski M., Sieci neuronowe w analizie danych społeczno-ekonomicznych. Praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1997.
 4. Haykin S., Neural networks. A comprehensive foundation, Macmillan College Publishing Company, New York 1994.
 5. Hebb D. O., The organization of behavior: A neuropsychological theory, Wiley, New York 1949.
 6. Hecht-Nielsen R., Neurocomputing, Reading, MA. Addison-Wesley 1990.
 7. Hertz J., Krogh A., Palmer R. G., Wstęp do teorii obliczeń neuronowych, WNT, Warszawa 1993.
 8. Kohonen T., Self-organizing maps, Springer-Verlag, Berlin 1995.
 9. Lula P., Jednokierunkowe sieci neuronowe w modelowaniu zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 10. McCulloch W. S., Pitts W., A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity, „Bulletin of Mathematical Biophysics" 1943, No 5, pp. 115-133.
 11. Morajda J., Wybrane możliwości zastosowań sieci neuronowych w ekonomii i zarządzaniu, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 493, Kraków 1997.
 12. Morajda J., Neural Networks as Predictive Models in Financial Futures Trading, Proc. of the 5-th Conference „Neural Networks and Soft Computing", Zakopane 2000.
 13. Morajda J., Neural Networks and Their Economic Applications [w:] Artificial Intelligence and Security in Computing Systems - Proc. of the 9th International Conference ACS'2002, Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London 2003.
 14. Neuman von J., The computer and the brain, Yale Univ. Press., New Haven 1958.
 15. Osowski S., Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, WNT, Warszawa 1996.
 16. Refenes A. P. (ed.), Neural Networks in the Capital Markets, Wiley, Chichester 1995.
 17. Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L., Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, PWN, Warszawa 1997.
 18. Selecting the right neural network tool, third edition, „Neurovest Journal", September/October 1996.
 19. Tadeusiewicz R., Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa 1993
 20. Tadeusiewicz R., Problemy biocybernetyki, PWN Warszawa, 1994.
 21. Tadeusiewicz R., Sieci neuronowe w prognozowaniu procesów gospodarczych [w:] Mat. konferencyjne „Sztuczna inteligencja i infrastruktura informatyczna, Siedlce 1995, s. 325-342.
 22. Taylor W. K., Computers and the nervous system. Models and analogues in biology, Cambridge Univ. Press., Cambridge 1960.
 23. Werbos P. J., Beyond regression: new tools for prediction and analysis in the behavioral sciences, Ph.D. thesis, Harvard University, Cambridge, MA, 1974.
 24. Zieliński J. S. (red.), Inteligentne systemy w zarządzaniu - teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu