BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piechnik-Kurdziel Anna (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Podejmowanie decyzji personalnych
Making Personnel Decisions
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania, 2005, nr 7, s. 127-140, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie personelem, Decyzje personalne, Podejmowanie decyzji kadrowych, Podejmowanie decyzji kierowniczych, Proces podejmowania decyzji
Human Resources Management (HRM), Personnel management, Personal decisions, Personnel decision making, Managerial decision making, Decision making process
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto kwestie identyfikowania i rozwiązywania problemów personalnych, co składa się na podejmowanie decyzji w sferze zarządzania personelem w przedsiębiorstwie. Omówiono istotę problemu personalnego, jego identyfikację oraz typologie i kryteria decyzji personalnych. Szczególną uwagę skierowano na proces podejmowania decyzji personalnych. Zaprezentowano poszczególne fazy tego procesu i jego podmioty decyzyjne.

The paper presents issues concerning identification and solving personnel problems, i.e. the ones, which are made at the level of personnel management in a company. The starting point was characterizing the essence of the personnel problems, indicating the areas where they appear and developing typologies of personnel decisions. The most attention has been paid to the process of efficient personnel decision making, its stages; main criteria determining the rationality of personnel decisions and subjects involved in that process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 2. Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWN, Warszawa 1981.
 3. Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Kadry, Wrocław 1995.
 4. Orczyk J. (red.), Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie, Metody i techniki, Akademos, Poznań 1992.
 5. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2003.
 6. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998.
 7. Robbins S. P., DeCenzo D. A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 8. Rybak M., Budowanie potencjału konkurencyjności [w:] Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, pod red. M. Rybak, Poltext, Warszawa 2003.
 9. Shannon R. E., Systems symulation. The Art and Science, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1975.
 10. Simon H. A., Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty, PWE, Warszawa 1982.
 11. Sokołowska S., Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, Uniwersytet Opolski, Opole 2000.
 12. Stankiewicz M., Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa", nr 7/8, 2000.
 13. Suchodolski A., Podmioty zarządzania kadrami [w:] Zarządzanie kadrami, Podstawy teoretyczne i ćwiczenia, pod red. T. Listwana, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 14. Szałkowski A., Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Wprowadzenie do zarządzania personelem, pod red. A. Szałkowskiego, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu