BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtowicz Anna, Wojtowicz Witold
Tytuł
Proces informatyzacji i budowy systemu informatycznego zarządzania w organizacji non profit : Studium przypadku
The Process of Implementing Information and Building Information Systems in the Management of a Non-profit Organization : Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania, 2005, nr 7, s. 169-179, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Informatyczne systemy zarządzania, Zarządzanie placówkami służby zdrowia, Organizacje non-profit, Szpitalnictwo, Studium przypadku
Management Information Systems, Medical facilities management, Non-profit organisations, Hospital service, Case study
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
Abstrakt
W zarządzaniu współczesną organizacją techniki informatyczne zajmują szczególne miejsce, gdyż w dużej mierze obieg informacji jest możliwy i realizowany poprzez ich użycie. Informatyzacja jest koniecznością wymuszoną przez otoczenie organizacji. Dotyczy to zarówno organizacji rynkowych działających dla zysku, jak i organizacji non profit. Celem artykułu jest ukazanie na przykładzie wybranego szpitala procesu jego informatyzacji i tworzenia systemu informatycznego wspomagającego proces zarządzania tą placówką.

In the management of a modern organization Information Technology takes a special place, as to a large degree information circulation is possible and carried out just through its use. Taking advantage of Information Technology becomes a necessity forced by the environment of an organization - starting with a compulsory clearance performed partly electronically and finishing with the need of having e-mail addresses and web pages of a company being essential from the marketing point of view. Used information technologies, and related to them procedures as well as change processes do not depend on the fact that we deal with an economic or non-economic organization, a production company, a company providing services or a non-profit company. The aim of the article is to show the case study of a hospital, where the process of creating and implementing information technology has been described as an example, and creating an information system which supports the process of managing this institution. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barczak B., Bartusik K., Wykorzystanie technik informatycznych w zarządzaniu administracją publiczną [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, pod red. A. Stabryły, Materiały Konferencji Naukowej Szczawnica 26-29 września 2002, Kraków 2002.
  2. Kacała J., Organizacje usługowe a otoczenie konkurencyjne (na przykładzie szpitali klinicznych) [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, pod red. A. Stabryły, Materiały Konferencji Naukowej Szczawnica 26-29 września 2002, Kraków 2002.
  3. Kamiński Sz., Rola rejestru usług medycznych w zarządzaniu ochroną zdrowia w Polsce [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, pod red. A. Stabryły, Materiały Konferencji Naukowej Szczawnica 26-29 września 2002, Kraków 2002.
  4. Materiały wewnętrzne Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.
  5. Strona internetowa firmy Computerland: www.computerland.pl.
  6. Strona internetowa Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie: www.ssz.tar.pl.
  7. Szmit M., Informatyka w zarządzaniu, Difin, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu