BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zych Ewa (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Podatkowe i fiskalne bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w turystyce
Tax and Fiscal Barriers Formed in Tourism against the Development of Small and Medium-sized Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania, 2005, nr 7, s. 221-233, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rola small businessu w gospodarce, Podatki, Podatek dochodowy, Podatek od wartości dodanej (VAT), Dyrektywy WE
Tourism, Small business, Role of small business in the economy, Taxes, Income tax, Value Added Tax (VAT), EC directives
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono definicję małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), obowiązujące kryteria klasyfikacji przedsiębiorstw oraz znaczenie MSP we wzroście gospodarczym i rozwoju społecznym. Najwięcej miejsca poświęcono na omówienie barier podatkowych i fiskalnych rozwoju tego sektora. Na zakończenie podano sposoby obliczania podatku VAT w turystyce.

The article presents a discussion on the idea of small and medium-sized companies (SME) it also indicates their importance in the economic and social development, the same as their role in leveling off the tension on the labor market has been presented in the article. Particular attention has been paid to discussions on the development barriers of SME — especially tax and fiscal ones. In the final part of the article some legally binding tax regulations have been provided, which are exercised in tourism and which give an example of the complexities of tax laws and the ambiguities of tax regulations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czaja I., Małe i średnie przedsiębiorstwa [w:] Przedsiębiorczość i rozwój firmy, pod red. J. Targalskiego, AE, Kraków 1999.
 2. Dzierżanowski W., Stachowiak M. (red.), Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 1999-2000, PARP, Warszawa 2001.
 3. Grudzewski M. W., Hejduk I., Charakterystyka small businessu w Polsce i na świecie [w:] Małe i średnie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1999.
 4. Odorzyńska E., Kategoria małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Europy, EiOP, 3/2003.
 5. Piasecki B., Mała firma w teoriach ekonomicznych [w:] Ekonomika i zarządzanie małą firmą, pod red. B. Piaseckiego, PWN, Warszawa - Łódź 2001.
 6. Rybińska A., Tokaj-Krzewska A. (red.), Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2001-2002, PARP, Warszawa 2003.
 7. Sawicka J., Drobna przedsiębiorczość w warunkach gospodarki rynkowej [w:] Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000.
 8. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa: źródła finansowania, Warszawa 2003.
 9. Sobczyk G. (red.), Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2004.
 10. Akty prawne
 11. VI Dyrektywa Rady z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej - ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Nr 77/388/EEC).
 12. Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu