BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brelik Agnieszka
Tytuł
Identyfikacja potrzeb doradczych jako baza doskonalenia doradztwa rolniczego w Polsce
Identification of Advising Needs as a Base of Agricultural Advising Improvement in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 16-19, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Doradztwo rolnicze, Ośrodki doradztwa rolniczego
Agricultural advisory, Agricultural advisory centers
Uwagi
synopsis, summ.
Kraj/Region
Pomorze Środkowe
Middle Pomerania region
Abstrakt
Poznanie potrzeb i oczekiwań rolników z zakresu doradztwa ma istotne znaczenie, bowiem pozwala nie tylko na budowanie programów doradztwa rolniczego, ale pomaga również prognozować zachowania i działania rolników w przyszłości. Doradztwo rolnicze nie może być jednolite dla całego kraju, ale dostosowane do rzeczywistych potrzeb regionu. I tak w badaniach przeprowadzonych w 1999 roku na Pomorzu Środkowym, gdzie obok rodzin typowo rolniczych dominowały duże skupiska byłych pracowników PGR-u, okazało się, że potrzebny jest rozwój doradztwa socjalnego w zakresie wychowania i kształcenia młodzieży wiejskiej oraz pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodu.

Category of advisory needs performs basic part in programming and planning of advising agricultural. Going out from foundations, that advising needs realizes motor function of agricultural progress, should fix manners of formation these needs whether of expectations. Without settlements of advisory needs composition of advisory needs is unsuccessful, not reflecting of real expectations given environments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brodziński Z., Chyłek E.K. (1998): Problemy przemian strukturalnych na obszarach wiejskich i rola doradztwa rolniczego w ich rozwiązywaniu. [W:] Doradztwo rolnicze w stymulowaniu i wspieraniu przemian zachodzących w polskim rolnictwie. Materiały konferencyjne, Poznań;: 21-31.
  2. Chyłek E,K. ( 1999): Struktura organizacyjna oraz rola i zadania doradztwa na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich po wprowadzeniu reform w Polsce. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1/99 (20). Poznań;:5-15.
  3. Matuszak E. (1998): Doradztwo rolnicze - oczekiwania, możliwości i bariery. [W:] Doradztwo rolnicze w stymulowaniu i wspieraniu przemian zachodzących w polskim rolnictwie. Materiały konferencyjne. Poznań;: 109-119.
  4. Mickiewicz A., Iwaszkiewicz Z. (1999): Doradztwo rolnicze istotnym czynnikiem kreującym procesy przemian strukturalnych na obszarach wiejskich. [W]: Doradztwo rolnicze w okresie przygotowawczym do integracji z Unią Europejską. Materiały konferencyjne. Poświętne;: 87-95.
  5. Ostrowski L. (1995): Warunki życia i pracy w opinii kobiet wiejskich. [W:] Kobieta wiejska w Polsce. Rodzina, praca, gospodarstwo (pod red. Sawickiej J.), Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu