BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tyrańska Małgorzata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Metodyka budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej średniego szczebla zarządzania
A Methodology for Establishing a Remuneration System for Middle Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 652, s. 171-188, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Kadra kierownicza, System płac, Struktura płac, Mierniki efektywności produkcji, Formy wynagradzania, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Managerial staff, Wage system, Wage structure, Production effectiveness indicators, Forms of remuneration, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kierownicy średniego szczebla zarządzania pełnią w przedsiębiorstwie role łączników między kadrą kierowniczą wyższego szczebla zarządzania a swoimi podwładnymi, a także rolę reprezentantów podległych pracowników. W pracy zwrócono uwagę na procedurę wynagradzania kierowników średniego szczebla zarządzania. Koncepcję budowy systemu wynagradzania oparto na klasyfikacji tej kadry przeprowadzonej z punktu widzenia rodzaju pracy oraz zajmowanego szczebla zarządzania w hierarchii organizacyjnej firmy.

This article concentrates on procedures for remunerating middle managers. Due to the specific nature of these managers' actions, forging remuneration systems for this employee group requires separate treatment. Findings from an analysis of remuneration system elements - especially the principles and tools for determining components of pay, relationships among these components, the opinions of specialists on their usefulness and importance, as well as the results of research on broadly-understood conditions for the functioning of remuneration systems - enabled the development of a methodology for establishing a remuneration system for middle management. This methodology ensures a strict linkage between the level of middle management pay and the enterprise's effectiveness. The assumptions used in establishing the remuneration system shape this dependence, namely: taking into account the specific nature of various types of managers' work, dominance of the principle of shaping pay according to the effects of work, and application of the concept of management through money and results. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S. [1987], Grupowe i zespołowe formy wynagrodzeń, PWE, Warszawa.
 2. Ciupa S.W. [1997], Przyczyny i cele zawierania kontraktów w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami [w:] Kontrakty menedżerskie, "Menager", nr 12.
 3. Duraj J. [2000], Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 4. Haus B. [1995], Kontrakt menedżerski jako nowa forma zarządzania przedsiębiorstwem, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław, nr 705.
 5. Haus B., Osbert-Pociecha G., Jagoda H. [1996], Zarządzanie firmą na podstawie kontraktu, Difin, Warszawa.
 6. Kopertyńska W. [2000], System plac przedsiębiorstwa, AE we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Kozioł L., Chmielek-Łubińska E. [1996], Koncepcja kontraktów kierowniczych w firmie, Problematyka ekonomiczno-prawna, Studia z zakresu prawa pracy, UJ, Kraków.
 8. Kozioł L., Tyrańska M. [1996], Przestanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 9. Kruczalak-Jankowska J. [1997], Kontrakty menedżerskie w niemieckim systemie prawnym [w:] Przekształcenia własnościowe w gospodarce morskiej, Materiały konferencji naukowej, pod red. K. Kruczalaka, Sopot.
 10. Kubot Z. [1994], Kontrakty menedżerskie, Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Zielona Góra.
 11. Kubot Z. [1999], Kontrakty menedżerskie średniej kadry kierowniczej, Klemar, Wrocław.
 12. Leksykon prywatyzacji [1998], PWE, Warszawa.
 13. Listwan T. [1993], Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Mimex, Wrocław.
 14. Metody oceny efektów pracy kierowniczej [1983], pod red. S. Borkowskiej, PWE, Warszawa.
 15. Mróz A. [1997], Umowy menedżerskie, "Personel", nr 5.
 16. Nawrocki S. [1995], Podkontrakty i grupowe formy pracy w realizacji celów zarządczych przedsiębiorstwa, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław, nr 705.
 17. Prawo umów w obrocie gospodarczym [1993], pod red. W. Włodyki, Kraków.
 18. Stabryła A. [1995], Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 19. Stabryła A. [1997], Podstawy zarządzania firmą. Modele, metody, praktyka, Antykwa, Kraków-Kluczbork.
 20. Tyrańska M. [2000], Determinanty wynagradzania menedżerów, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 544.
 21. Tyrańska M. [2002], Kryteria oceny systemu wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 574.
 22. Walentynowicz P. [2000], Kontrakt menedżerski w zarządzaniu firmą, OPO, Bydgoszcz.
 23. Wersty B. [1994], Analiza decyzyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, AE we Wrocławiu, Wrocław.
 24. Współczesne koncepcje zarządzania [1985], pod red. A.K. Koźmińskiego, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu