BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Potocki Arkadiusz (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Globalizacja a zachowania organizacyjne menedżerów
Globalisation and the Organizational Behaviour of Managers
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 647, s. 5-20, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania organizacyjne, Globalizacja, Kierownicy w przedsiębiorstwie, Kultura organizacji, Oczekiwania klientów
Organisational behaviour, Globalization, Managers in a enterprise, Corporate culture, Customer expectations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tematem opracowania jest kwestia zarządzania organizacją. Od menedżerów kierujących przedsiębiorstwem oczekuje się aby przyczyniali się do osiągania przez firmę dobrej pozycji rynkowej. W pracy omówiono kompetencje jakie powinni posiadać menedżerowie i ich pracownicy aby były spełnione wymagania i oczekiwania klientów. Omówiono również umiejętności zarządcze menadżerów, dzięki którym stworzona może zostać odpowiednia kultura organizacyjna.

Globalisation as a social and economic phenomenon has a significant impact on an array of phenomena and processes. The subject of this article, and that which is above all dependent on globalisation, is the management of organizations. Managers run organizations and are expected to bring their firm success, or at least maintain their firm's market position. This naturally requires appropriate organizational behaviour from the managers themselves as well as changes in employee behaviour. Thus, what is required are specialist management skills and competencies to create an organizational culture of the institution that meets customer cxpectations, is a source of satisfaction to its employees, and creates correspondingly high dividends for shareholders. This article is devoted to precisely those issues. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańka W., Praca a profil zawodowy, „Humanizacja Pracy" 2002, nr 1-2.
 2. Borowik R., Rola menedżera-przywódcy w środowisku wielokulturowym [w:] Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, pod red. B. Godziszewskiego, M. Haffera i M.J. Stankicwicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
 3. Bratnicki M., O praktycznej potrzebie zarządzania nadzwyczajnego, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 725, Wrocław 1996.
 4. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 5. Broniewska G., Kierownik czy przywódca - dylematy współczesnego zarządzania |w:] Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Metody i techniki zarządzania, pod red. C. Sikorskiego, T. Czapli, M. Malarskiego, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 6. Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa 2000.
 7. Glińska-Neweś A., Tendencje w ewolucji kultur organizacyjnych polskich przedsiębiorstw na tle wyzwań globalizującego się otoczenia, „Przegląd Organizacji" 2001, nr 7-8.
 8. Gliński B., Kuc B., Foftyn H., Menedżeryzm, strategie, zarządzanie, Key Text, Warszawa 2000.
 9. Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa 2001.
 10. Globalizacja. Strategia i zarządzanie, G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbell, T. Purdie, Felberg SJA, Warszawa 2001.
 11. Grudzewski W.M., Hajduk I., Kierunki rozwoju zarządzania a globalizacja, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2002, nr 1.
 12. Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000.
 13. Makin P, Cooper C., Cox C., Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, PWN, Warszawa 2000.
 14. Martin H.-P, Schumann H., Pułapka globalizacji. Atak na demokracje i dobrobyt, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 15. Penc J., Wizerunek menedżera przyszłości, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2001, nr 8.
 16. Rakowska A., Sitko-Lutek A., Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 17. Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 18. Robbins S.P, Zasady zachowania w organizacji, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 19. Schein E.H., Przywództwo a kultura organizacji [w:] Lider przyszłości. Nowe wizje, strategie i metody działania na nadchodzącą erę, pod red. F. Hesselbein, M. Gold- smith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1997.
 20. Sikorski C., Profesjonalizm. Filozofia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1995.
 21. Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999.
 22. Stańda A., Kultura organizacyjna i strategia przedsiębiorstwa. Związki, dopasowanie, zmiana |w:| Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, tom II, AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 23. Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 24. Stoner J.A.E, Freeman R.E., Gilbert D.R. jr„ Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 25. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
 26. Watson T.J., W poszukiwaniu doskonałego zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 27. Work J.W., Kierowanie zróżnicowaną kadrą pracowniczą [w:] Lider przyszłości. Nowe wizje, strategie i metody działania na nadchodzącą erę, pod red. F. Hesselbein, M. Goldsmith i R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1997.
 28. Yip G.S., Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu