BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burda Jacek
Tytuł
Ewolucja ról kierowniczych
Evolution of Managerial Roles
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 647, s. 21-33, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Kierownicy w przedsiębiorstwie, Funkcje kierownicze, Role kierownicze, Ewolucja zarządzania
Managers in a enterprise, Managerial functions, Managerial roles, Evolution of management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano zmiany, jakie zaszły w rolach pełnionych przez menedżerów na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Przedstawiono rodzaje zadań i czynności kierowniczych. Omówiono klasyczną koncepcję ról menedżerskich, oraz nową rolę kierowników w organizacjach.

This article presents the problem of managers' adjustment to performing new roles in organizations when faced with economic and social transformation. In the first section of the article, the author presents the origins of managerial roles and the concepts underlying the activities performed in management work. Next, starting from a discussion of the classical concept of managerial roles, based on the research conducted by J. Kotter and H. Mintzberg, the author moves to a presentation of the changes managerial roles have undergone and are undergoing. The last section of the article describes various classifications of managerial roles that modern managers perform. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 0
Bibliografia
Pokaż
 1. Drucker R, Praktyka kierowania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1998.
 2. Fayol H., Administracja przemysłowa i ogólna, INOiK, Poznań 1947.
 3. [31 Gruszczyńska-Malec G., Między władzą a wiedzą, „Personel" 2001, 1-15 maja.
 4. Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1997.
 5. Martyniak Z.,Historia myśli organizatorskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1996.
 6. Mintzberg H., Managerial Work: Analysis from Observation, „Management Science" 1971, October.
 7. Nogalski B., Śniadecki J., Kształtowanie umiejętności menedżerskich, Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1998.
 8. Penc J., Kreatywne kierowanie, Placet, Warszawa 2000.
 9. |9] Robins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 10. Smoleński S„ Menedżer przełomu wieków, Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1999.
 11. Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
 12. Stoncr J.A.F., Wankel C., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
 13. Szaban J., Przemiany roli polskich dyrektorów w wyniku zmian ustrojowych. Od dyrektora do euromenedżera, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 14. Wachowiak P, Profesjonalny menedżer, Difin, Warszawa 2001.
 15. Zaraska W., Jestem pierwszy, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu