BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Iwona
Tytuł
Stypendialny program wsparcia finansowego kapitału edukacji na obszarach wiejskich
The Scholarship Support Programme of Education in the Rural Area
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 97-101, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Wieś, Budżet gospodarstwa domowego, Finansowanie oświaty, Wyrównywanie różnic rozwojowych
Education, Village, Budgets of households, Financing of education, Equal opportunity of developing
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Autorka podjęła temat oceny istniejącej oferty stypendialnej dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem jej zakresu podmiotowego i przedmiotowego. Analizę poprzedziła prezentacją wysokości i struktury wydatków ponoszonych na edukację, w kontekście ograniczeń dochodowych wiejskich gospodarstw domowych. Artykuł zakończyła sformułowanymi wnioskami.

Thе education is one of the most fundamental determinants of living in the XXI century. Young people from he villages have a lot of problems to be well educated representatives of polish society. The scholarship is one of form support of education programme for young people in the country. Unfortunately there is no good information system of scholarship programme in the Poland. Not always but very often only pupils from secondary school with a great talent have a chance to achieve scholarship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Biała księga. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa (1995): Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa, 48
  2. Gutkowska K., Laskowski W. (2001): Sytuacja dochodowa wiejskich gospodarstw domowych i wynikające stąd konsekwencje dla możliwości realizacji potrzeb. [W:] Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. Red. naukowa W. Warzywoda-Kruszyńska, E. Kośmicki, H. Januszek. AR Poznań, 169
  3. Kurowski P. (2001): Minimum egzystencji. Polityka Społeczna, nr 3, 32-33
  4. Wciórka B. (2001): Wydatki rodziców na kształcenie dzieci w wieku szkolnym. CBOS, Warszawa, 1-13
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu