BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krasowicz Stanisław
Tytuł
Rola nauki i doradztwa we wspieraniu agrobiznesu wobec procesu golablizacji i integracji
Function of Science and Advisory Service in Supporting Agrobusiness with Respect to Processes of Globalisation
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 102-110, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Integracja gospodarcza, Nauka, Doradztwo, Agrobiznes
Globalization, Economic integration, Science, Consultancy, Agrobusiness
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Autor przyjął, jako główną tezę, że czynnik wiedzy i skuteczność jej praktycznego wdrażania, będą decydowały o sukcesie polskiego agrobiznesu w procesach globalizacji i integracji. Teza ta wyznaczyła cel opracowania, którym było przedstawienie roli nauki i doradztwa we wspieraniu agrobiznesu w warunkach wyzwań i problemów związanych z procesami integracji i globalizacji.

The analysis showed that actually in Poland the co-operation between science and advisory service in the area of supporting development of agro-business has to face many organisational and economic barriers. However, the processes of globalisation and integration challenge polish agro-business. In order to cope with the problems, systematic co-operation of science and advisory service is needed. Moreover it is necessary to take into account regional differentiation when development of agro-business is considered. Decision support system in the area of agro-business needs a permanent improvement, an evaluation of proposed solutions and a persistent identification of problems that may appear in particular links. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andreae В. (1974): Ekstensywnie organizować - intensywnie gospodarować. PWRiL Warszawa.
 2. Czyżewski A. (2000): Rola polityki makroekonomicznej w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Pamiętnik Puławski, nr 120/1, 39-51.
 3. Heller J. (2000): Regionalizacja obszarów wiejskich w Polsce. IERiGŻ, Warszawa.
 4. Hunek T. i in. (2000): Dylematy polityki rolnej. Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE. FAPA, Warszawa.
 5. Kamiński W. (2001): O nowy paradygmat regionalnego rozwoju obszarów wiejskich oraz polityki przestrzennej Polski (na początku XXI wieku). Zeszyty Naukowe AR Kraków, nr 377, 27-34.
 6. Kisiel R. (2001 ): Obszary wiejskie i rolnictwo wobec wyzwań XXI wieku. Roczniki Naukowe SERiA, t. III, z. l,41 -45.
 7. Klepacki B. (2001): Procesy przystosowawcze produkcji roślinnej w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską. Wieś Jutra. Warszawa.
 8. Krasowicz S. (2001): Rozwój zrównoważony a racjonalne wykorzystanie przestrzeni rolniczej. Postępy Nauk Rolniczych, nr 4, 73-82.
 9. Kuś J. (1999): Problemy ekologizacji rolnictwa i obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, 1.1, z.3,241-247.
 10. Lewandowski J. (1999): Problemy zarządzania w agrobiznesie. Zeszyty Naukowe WSH, Kielce, nr 2, 23-27.
 11. Liberska B. (2000): Współczesne procesy globalizacji światowej. Bank i Kredyt, nr 1-2.
 12. Mrówczyńska A. (2000): Rozwój agrobiznesu jako przesłanka zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, t.II, z.4, 149-155.
 13. Runowski H. (2000): Zrównoważony rozwój gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, t.2, z.l, 94-102.
 14. Sznajder M., Przepiorą A. (2000): Rola przemysłu spożywczego w zrównoważonym rozwoju terenów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, t.2, z.l, 57-63.
 15. Terelak H. i in. (2000): Pierwiastki śladowe (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) w glebach użytków rolnych Polski. Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.
 16. Wawrzyniak B. (1999): System informacyjno-decyzyjny w procesie wspomagania doradztwa rolniczego. [W:] Doradztwo rolnicze w okresie przygotowawczym do integracji z Unią Europejską. KCDRiOW, Poznań.
 17. Wawrzyniak B. (2001): Doradztwo rolnicze w systemie zarządzania agrobiznesem. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4, 7-16.
 18. Wiatrak A. (2001): Kierunki zmian i organizowanie systemu doradztwa rolniczego w Polsce. Wieś i Doradztwo, nr 1.
 19. Wilkin J. (2001): Polskie rolnictwo wobec procesu globalizacji. Roczniki Naukowe SERIA, t. III, z.l, 9-20.
 20. Woś A. (1999): Ekonomiczny mechanizm modernizacji i restrukturyzacji polskiego rolnictwa. Synteza, IERiGŻ, Warszawa.
 21. Wyzińska-Ludian J. (2001): Interwencjonizm państwowy wobec zmieniających się funkcji obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, t. III, z. l, 71-74.
 22. Praca zbiorowa pod red. B. Klepackiego (2001): Procesy dostosowawcze produkcji roślinnej w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską. SGGW, Warszawa.
 23. Praca zbiorowa (2000): Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 1999 r. IERiGŻ, Warszawa.
 24. Praca zbiorowa (2001 ): Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce na tle tendencji światowych. PAN, IRWiR Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu