BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niewęgłowska Grażyna
Tytuł
Przygotowanie polskich rolników do uczestnictwa w programie rolnośrodowiskowym
Preparation of Polish Farmers to Participation in Agri-Environmental Program
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 127-131, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Programy UE, Programy ochrony środowiska, Indywidualne gospodarstwa rolne
EU programme, Environmental programs, Individual arable farms
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Autorka przybliżyła temat dotyczący przygotowania polskich rolników do uczestnictwa w programie rolnośrodowiskowym. W tym celu przedstawiła wstępne wyniki ankiety przeprowadzonej w indywidualnych gospodarstwach rolnych na terenie dwóch odmiennych regionów rolniczych (województwa podkarpackie i małopolskie oraz kujawsko-pomorskie i wielkopolskie). Przeprowadzone badania dowiodły, że polskie gospodarstwa nie są w pełni przygotowane do wzięcia udziału w tym programie. Program jednak przewiduje, że gospodarstwo może uczestniczyć w przedsięwzięciu, ma jednak określony czas na uzupełnienie braków, a podpisując umowę zobowiązuje się do takich uzupełnień.

Each members EU ought to realise in their country agri-environmental program from 1993 year. This program is different in different countries. It dipence on specifìk of each country in each region. Target of this program is environmentally sustainable development in rural areas. Farmer beside food production must create environment in rural areas. The beneficiaries of the program must fulfill definite terms. This work describe first tota about prepared our farmers to be beneficiaries of the agri-environmental program. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Duer I., Fotyma M. (1999): Polski kodeks dobrej praktyki rolniczej. IUNG, Puławy, 1-74.
 2. Liro A. (2000): Ochrona środowiska w rolnictwie. FAPA, Warszawa, 1-60.
 3. Liro A. i in. (2002): Polski program rolnośrodowiskowy. Maszynopis, MRiRW, 1-210.
 4. Niewęgłowska G. (2001): Program rolnośrodowiskowy dla polskiego rolnictwa i możliwości jego realizacji. l Gospodarowanie na obszarach chronionych. Uniwersytet w Białymstoku, 156-167.
 5. Niewęgłowska G. (2001): Wymagania wobec gospodarstw a możliwości realizacji polskiego programu rolnośrodowiskowego. Gospodarka żywnościowa wobec wyzwań XXI wieku. SERIA, Białystok, 35-39.
 6. Niewęgłowska G. (2002): Wyniki ankiety dotyczącej gotowości gospodarstw rolnych do wdrożenia programu rolnośrodowiskowego. Maszynopis, IERiGŻ, 1-160.
 7. Northern Ireland Environmentally sensitive area scheme (1999). Maszynopis, 1-45.
 8. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1257/1999 z 17 maja 1999
 9. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1750/1999 z 23 lipca 1999
 10. Ustawa z 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych.
 11. Ustawa z 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie.
 12. Ustawa z 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury.
 13. Ustawa z 16 października 1991 r. o ochronie przyrody wraz z projektem ustawy o zmianie Ustawy o ochronie l przyrody.
 14. Ustawa z 24 października 1974 r. Prawo wodne, Projekt Ustawy Prawo wodne - Zarządzenie Ministra Ochrony l Środowiska i Zasobów Naturalnych z 7 lipca 1986 r. w sprawie rolniczego wykorzystania ścieków.
 15. Ustawa z 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu.
 16. Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu