BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieńkowska Agnieszka, Kral Zygmunt, Zabłocka-Kluczka Anna
Tytuł
Kontrolingowe metody wykrywania i przezwyciężania zjawisk kryzysowych przedsiębiorstwa
Controlling Methods of Detection and Overcoming the Crisis Phenomena in Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1054, s. 63-71, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : organizacja a kryzys
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie w kryzysie, Sytuacje kryzysowe, Controlling
Enterprise management, Crisis management, Crisis situations, Controlling
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera ocenę przydatności metod kontrolingowych w wykrywaniu zjawisk kryzysowych i ich przezwyciężaniu. Zjawiska kryzysowe coraz częściej dosięgają współczesne przedsiębiorstwa. Ich nieuchronność rodzi potrzebę odpowiednio wczesnego ich wykrywania, a następnie przezwyciężania. Kontroling można zaliczyć do jednej z najbardziej popularnych i często wykorzystywanych koncepcji wspomagania zarządzania. Dysponuje on wieloma metodami, z których niektóre mogą być z powodzeniem stosowane do wykrywania i przezwyciężania zjawisk kryzysowych przedsiębiorstwa.

The problem of using the modern methods of controlling in detection, prevention and overcoming the crisis phenomena in enterprises was characterized. The essence of crisis phenomena was introduced. On this background the idea of controlling as the effective way of detection and overcoming the crisis phenomena in enterprises was presented. The methods used in controlling possible to use in pointed process were itemized and described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A. (1998), Zarządzanie kontrolingowe czy tradycyjne?, Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Nowoczesne tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu", Szklarska Poręba, 17-18 września 1998.
  2. Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A. (2003), Zjawiska kryzysowe organizacji a kontroling, [w:] Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, red. J. Skalik, Cornetis, Wrocław.
  3. Błoch H. (1992), Jak sterować zyskiem, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa.
  4. Kral Z., Zabłocka-Kluczka A. (1998), Controlling as a Method of Detecting and Preventing Crisis Situations in Organisation Management, 3. vedecká konferencia s medzinárodnou úĉast'ou pt. „Riešenie krizovych situácii v špecifickom prostredi", Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilinská Univerzita, Žilina, 19-20 maj 1998.
  5. Leszczyński Z., Wnuk T. (1996), Zarządzanie firmą produkcyjną za pomocą rachunkowości zarządczej i kontrolingu finansowego. Poradnik menedżera, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
  6. Marciniak S. (2000), Kontroling jako narzędzie monitorowania oraz identyfikacji zagrożeń, XI International Scientific and Technological Military Engineering Conference „Engineering and Management in Crisis Situations", Warszawa-Rynia, 7-9 listopada 2002.
  7. Nowosielski S. (2001), Centra kosztów i centra zysku w przedsiębiorstwie, AE, Wrocław.
  8. Nowak E. (red), (1996), Podstawy kontrolingu, AE, Wrocław.
  9. Wawrzyniak B. (1999), Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa.
  10. Zabłocka-Kluczka A. (2002), Wykrywanie i przezwyciężanie zjawisk kryzysowych organizacji, rozprawa doktorska, Raport Instytutu Organizacji i Zarządzania PWr serii PRE nr 57, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu