BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gazińska Mirosława
Tytuł
Analiza stanu i struktury wiekowej ludności województwa szczecińskiego na tle ludności Polski w latach 1975-1995
An Analysis of the Basic Structures of Population for the Szczecin Voivodship and for the Whole Country in the Period of 1975-1995, Comparatively
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 2000, nr 8, s. 205-221, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Analiza demograficzna, Struktura ludności, Analiza przestrzenna
Demographic analysis, Population composition, Spatial analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przeprowadzono analizę struktur ludności wg płci i wieku w dwóch układach przestrzennych: dla województwa szczecińskiego oraz porównawczo dla całego kraju. Okres analiz ograniczono do lat 1975-1995. Przeanalizowano: dynamikę populacji; współczynnik feminizacji; piramidy wieku; stopień zaawansowania procesu starzenia się; dynamikę udziałów liczby dzieci, dorosłych i ludności starszej w całej populacji; współczynnik wyrażający stosunek liczby dzieci do liczby osób w wieku 60 i więcej lat; współczynniki obciążeń demograficznych.

In the article there was presented an analysis of the basic structures of population in two spatial systems: for the Szczecin voivodship and for the whole country in the period of 1975-1995, comparatively. The following features were analysed: - population dynamics, - feminisation coefficients in general and in the age groups, - pyramids of age, - population ageing, - coefficients of structure of biological age, - coefficients expressing the ratio of number of children to the number of people in the age of 60 years and more, - coefficients of demographic loads. At the base of analysis the Author ascertained that in the Szczecin voivodship, as well as in Poland we can observe a constant ageing of population. It means decrease of fraction of children in the population and increase of fraction of old people and also increase of fraction of women in the community. From the economical and the social point of view, the ageing of population affects the changes of structure of consumption, changes of structure of expenses for the medical service, education, social purposes, retiring funds etc.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-4298
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu