BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz Czesław (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Organizacja jako system złożony
The Organisation as a Complex System
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 652, s. 51-66, bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Teoria organizacji, Koncepcja przedsiębiorstwa, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Organisation theory, Enterprise concept, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zadaniem opracowania jest uporządkowanie pojęć dotyczących definicji organizacji oraz systematyzacja i ocena metod wykorzystania analogii i metafor uzyskanych z teorii systemów złożonych w naukach o zarządzaniu.

Complexity theory and chaos theory, also called the theory of non-linear dynamic systems, have often served as an inspiration to many academic studies on management published over the past several years in international and Polish literature. In describing and analysing an organisation's actions using concepts from complex systems theory, analogies and metaphors such as chaos, the verge of chaos and fractal organization are most often used. Less often mathematical models of complexity are used. The purpose of the article is to organise the fundamental concepts on the definition of the organisation and systematise and evaluate the ways in which analogies and metaphors gleaned from complex systems theory in management are used in management science. The article is addressed to specialists dealing with issues such as the learning organisation, knowledge management or intellectual capital management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Arthur W.B. [1994],Increasing Returns and Path Dependence in the Economy, University of Michigan Press, Ann Arbor, MI.
 2. Ashby R.W. [1962], Principles of the Self-Organizing System [w:] Principles of Self-Organization, H. von Foerster, W. Zopf (eds), Pergamon Press, New York.
 3. Bateson G. [1979], Mind and Naturę: A Necessary Unity, Bantam Books, New York.
 4. Beer S.[1972],Brain of the Firm, Penguin Press, New York.
 5. Biggiero L. [1998], Sources of Complexitv in Hunan Systems, http://www.dis.umromal.it/pub/EM/biggiero/page.html
 6. Chaitin G. [1987a],Algorithmic Information Theory, Cambridge University Press, Cambridge.
 7. Chaitin G, [ 987b], Information, Randomness & Incompletness, World Scientific, Singapore.
 8. Church M. [1999], Organizing Simply for Complexity: Beyond Metaphor Towards Theory, „Long Rangę Planing", vol. 32, nr 4.
 9. The||Economy as an Evolving Complex System [1997], W.B. Arthur, S.N. Durlauf, D.A. Lane (eds), II, Santa Fe Institute Studies in the Sciences of Complexity, vol. 27, Westview Press (Perseus Group), Boulder, CO.
 10. Foerster H. von. [19821, Observing Systems. A Collection of Paper s by Heinz von Foerster, Intersystems Publications, Seaside, CA.
 11. Gleick J. [1996], Chaos, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa.
 12. Goldspink C. [2000], Modelling Social Systems as Complex: Towards a Social Simulation Meta-model, „Journal of Artificial Societies and Social Simuiation (JASSS)", vol. 3, nr 2. http://www.soc.surrey.ac.Uk/JASSS/3/2/l.html
 13. Haken H. [1978], Synergetics: An Introduction, Springer Verlag, Heidelberg-Berlin-New York.
 14. Kauffman S.A. [1993], The Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution, Oxford University Press, New York-Oxford.
 15. Kauffman S.A. [1995], At Home in the Universe. The Search for Laws of Self-Organization and Complexity, Oxford University Press, New York-Oxford.
 16. Kozłowski J. [2002], Rfleksywność - jedna z kluczowych idei przełomu tysiącleci [w: j Kreowanie nowego, praca zbiorowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Kożmińskiego, Warszawa.
 17. Laszczak M. [ 1999], Idea teorii katastrof jako modelu nieciągłości otoczenia w zarządzaniu strategicznym, „Organizacja i Kierowanie", nr 2 (96).
 18. Leydesdorff L. [2001], A Sociological Theory of Communication. The Self-Organization of the Knowledge-Based Society, Universal Publishers/uPUBLISHCOM, USA.
 19. Levy D. [1994], Chaos Theory and Strategy. Theory, Applications and Managerial Implications, „Strategic Management Journal", vol. 15, Summer.
 20. Lissack M.R. [1999], Complexity: The Science, its Vocabulary, and its Relation to Organizations, „Emergence", vol. l, nr l.
 21. Luhmann N. [1984], Soziale Systeme. Grundriβ einer allgemeinen Theorie, Suhrkamp.B Frankfurt a. M.
 22. Luhmann N. [1997],Die Gesellschaft der Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt a. M.
 23. Maturana H. [1985],Autopoiesis, „Projektowanie i Systemy", t. 7.
 24. Mintzberg H. [1978],Patterns in Strategy Formation, „Management Science", vol. 24, nr 9.
 25. l Nesterowicz P. [2001], Organizacja na krawędzi chaosu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 26. Pascale R.T. [1999], Surfing the Edge of Chaos, „Soan Management Review", vol. 40, nr 3.
 27. Perechuda K. [2000], Organizacja fraktalna [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przysilości. Koncepcje, modele, metody, pod red. K. Perechudy, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 28. Pfeffer J., Salancik G.R. [1978], The External Control of Organizations, Harper & Row, New York.
 29. Prigogine L, Stengers I. [1990], Z chaosu ku porządkowi, PIW, Warszawa.
 30. Rosser J.B. [1999], On the Complexity of Economic Dynamics, „Journal of Economic Per-1 spectives", vol. 13, nr 4.
 31. Rosser J.B. [2000], Aspects of Dialectics and Non-Linear Dynamics, „Cambridge Journal l of Economics", vol. 24.
 32. Schuster H.G. [1995], Chaos deterministyczny. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 33. Simon H.A. [1969], The Sciences of the Artificial, MIT Press, Cambridge, Mass.
 34. Tempczyk M. [1995], Świat harmonii i chaosu, PIW, Warszawa.
 35. Waldrop M. [1992], Complexity, Simon and Schuster, New York.
 36. Warnecke H.J. [1999], Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 37. Weick K. [1995], Sensemaking in Organizations, Sage, Thousand Oaks, CA.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu