BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kociszewski Jerzy
Tytuł
Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne restrukturyzacji i wzrostu gospodarczego Polski w procesie transformacji
Socio-economic Conditions of Restructuring and Economic Growth in Poland in the Transition Process Towards Market Economy
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (7), 2000, nr 875, s. 75-84
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Polityka gospodarcza państwa, Wzrost gospodarczy, Czynniki rozwoju gospodarczego
Economic development, State economic policy, Economic growth, Factors of economic development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu była wstępna ocena czynników wpływających na dynamikę wzrostu gospodarczego Polski i realizację docelowego modelu gospodarki państwa. W związku z procesem otwierania się Polski na gospodarkę światową została sformułowana teza o konieczności przyśpieszenia zmian strukturalnych w gospodarce kraju, tj. zwiększenia konkurencyjności produkcji i usług, m. in. pod wpływem tzw. czwartego czynnika wytwórczego - zakumulowanej wiedzy.

The aim of the paper is the preliminary evaluation of the determinants of economic growth's dynamics in Poland in the transition process towards market economy and shaping the target economy model and the function of the state in it. Theses about the necessity of structural changes is Polish economy towards the increase of its competitiveness, including so-called fourth manufacture factor - accumulated knowledge, have been formulated. Achieving this goal demand creating an appropriate proportion of market functions and liberal state policy that would determine the scope of the deserved socio-economic conditions: socio-professional structure, agriculture structure, and factors that would benefit to the groving accumulation and deepen and widen the inner market absorptive power. The feedback change of the functions of these conditions' elements are generally also the requirements of the adaptation process of the Polish economy to the EU and global world economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu