BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowski Romuald
Tytuł
Koszty informacji w działalności agroturystycznej
Cost of the Information in Rural Tourism
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 318-323, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Agrobiznes, Informacja turystyczna, Informacja dla potrzeb zarządzania
Agrotourism, Agrobusiness, Tourist information, Information for management needs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Działalność agroturystyczna może stanowić dodatkowe źródło dochodów, bądź też być podstawowym i jedynym rodzajem prowadzonej działalności. Zależy to nie tylko od atrakcyjności turystycznej regionu, w którym jest usytuowane gospodarstwo, ale także od wielu innych czynników. Jednym z nich jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych turystów. W artykule omówiono rosnące znaczenie informacji w rozwoju agroturystyki. Podjęto także próbę określenia rodzaju kosztów występujących w procesie gromadzenia informacji dla potrzeb działalności agroturystycznej. (oryg. streszcz.)

Rural tourism activity can bring the additional source of earnings or can be the basic and only kind of mra! activity. It doesn't solely depend on location in attractive surroundings but on many other components. One of them is tourist information. The paper describes growing importance of information in rural tourism activity. It was also undertaken to characterize kind of costs which are being arising in the process of data gathering. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gabon-Klas T., Sienkiewicz P. (1999): Społeczeństwo informacyjne: Szansę, zagrożenia, wyzwania, FPT, Warszawa.
  2. Jalinik M. (2002): Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych. Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok.
  3. Oleński J. (2001): Ekonomika informacji. PWE, Warszawa.
  4. Ziółkowski R. (2001): Ekonomiczne przesłanki wdrażania systemu informacji turystycznej. [W:] Zarządzanie wiedzą i informacją w procesie doskonalenia jakości. Materiały konferencyjne pod red. E. Skrzypek. UMCS, Lublin, s. 322- 335.
  5. Ziółkowski R. (2002): Wpływ informacji na rozwój agroturystyki w województwie podlaskim. [W:] Agroturystyka w teorii i praktyce. Pod red. K. Młynarczyka i M. Marksa. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, s. 105-113.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu