BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Surdykowska Stanisława T. (Wydział Finansów)
Tytuł
Polski system rachunkowości finansowej w międzynarodowej perspektywie porównawczej
Accounting in Poland in the International Comparative Perspective
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 876, s. 213-232
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Rachunkowość finansowa, System finansowy, Materiały konferencyjne
Accounting, Financial accounting, Financial system, Conference materials
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono źródła różnic między krajowymi systemami rachunkowości fiansowej oraz miejsce polskiej rachunkowości wśród innych krajowych systemach rachunkowości finansowej według klasyfikacji dokonanej przez G.G. Mueller'a, H. Gernon i G.K. Meek'a. Wyróżnili oni model brytyjsko-amerykański, kontynentalny, południowo-amerykański, model rachunkowości w gospodarstwach mieszanych i w krajach komunistycznych oraz model rachunkowości oparty na standardach międzynarodowych. Przedstawiono też zmiany w polskim systemie rachunkowości rozpatrywane na tle grupy państw europejskich należących w przeszłości do Bloku Sowieckiego oraz Rosji.

Poland belongs to the group of countries, which creates market economy after the communism collapse, and dramatically changes its accounting law. Changes in accounting depend on transformation of economic system in the countries in question, initiated by the government. Presently Poland prepares the third essential change in the accounting law. Discussed changes are oriented towards Anglo-Saxon type of accounting, but full success of this efforts depends on capital market development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu