BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kramer Józefa
Tytuł
Struktura otoczenia polskich gospodarstw domowych - próba klasyfikacji
The Structure of Polish Households` Environment - Attempt of Classification
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 2, s. 121-130, bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Ekonomika gospodarstwa domowego, Konsumpcja, Bezpieczeństwo socjalne
Households, Household economics, Consumption, Social security
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka skupiła się na próbie identyfikacji czynników mających wpływ na funkcjonowanie polskich gospodarstw domowych. Omówiono elementy otoczenia gospodarstw domowych, które mają wpływ na: - poczucie bezpieczeństwa i ufności konsumenckiej, -kondycję ekonomiczną, - kondycję społeczno-kulturową, strukturę spożycia indywidualnego, - zadowolenie i satysfakcję członków gospodarstw domowych. Podkreślono, iż wpływ globalizacji czy integracji z UE nie zawsze korzystnie oddziałuje na układ elementów otoczenia gospodarstw domowych. Monitoring tych wpływów i odczytywanie ich znaczeń jest także niezagospodarowanym polem badawczym.

The households' environment is a system of conditions, which determine the functioning of households, especially their condition and their behavior on the market and during the consumption process. This environment is comprised of five groups of elements. The firsl group encompasses the macroeconomic indicators influencing the social sense of security and trust. The next two groups of environmental elements determine the economic as well as socio-cultural condition of households. The fourth group contains those elements of the environment, which influence the level and structure of individual consumption. The last group of elements influences the satisfaction of the household members. This paper also comprises selected examples of the elements of the environment, influencing the social sense of security and trust. These are, among others, the unemployment rate, GDP growth rate in Poland and in the EU countries, inflation rate, PLN exchange rate to USD budget deficit in relation to GDP. The empirical evidence shows the unfavorable influence of these macroeconomic indicators on the social sense of security and trust. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bywalec C., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002, s. 54-92.
  2. Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2000 - Warunki i jakość życia Polaków oraz ich doświadczenia z reformami systemowymi po 10 latach transformacji, Rada Monitoringu Społecznego, WSP, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Rada Główna PTS - BB i AS, Warszawa 2001, s. 62-71.
  3. Kieżel E., Determinanty rynkowych zachowań konsumentów, [w:] Konsument - Przedsiębiorstwo - Przestrzeń, CBiE AE, Katowice 1998, s. 211.
  4. Kordos J., Metodologia i wykorzystanie wskaźników społecznych, [w:] Jakość życia i warunki bytu, GUS, Warszawa 1991, s. 40.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu