BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł Leszek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Problemy wynagradzania pracowników we współczesnych przedsiębiorstwach
Issues of Employee Remuneration in Contemporary Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 652, s. 23-33, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Płace, Motywacyjna funkcja płac, Wartościowanie stanowisk pracy, System płac
Wages, Wage incentives functions, Job evaluation, Wage system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Szybkie zmiany zachodzące w otoczeniu w decydujący sposób wpływają na kształt systemów wynagradzania w sektorach, przedsiębiorstwach, oraz w odniesieniu do poszczególnych grup pracowników. W artykule omówiono problem płac pracowników we współczesnych przedsiębiorstwach. Porównano dwa modele: płac stałych i płac zmiennych. Przedstawiono kwestię wynagrodzenia długoterminowego i krótkoterminowego, oraz formalizację i uznaniowość wynagrodzeń.

In this article, the author presents selected issues of employee remuneration in contemporary enterprises, with particular focus on the substance, pros and cons, as well as the application of various payroll models. The article discusses fixed and variable payroll, the market payroll model, and remuneration models based on an assessment of the value of specific jobs. The author draws attention to the importance of competencies in determining remuneration, as well as the role of long and short-term remuneration. Hę devotes considerable content to discussing the concept of remuneration programmes: universal and individual. Moreover, the author indicates the causes and effects of formalized and discretionary remuneration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adair C.B., Murray B.A. [2002], Radykalna reorganizacja firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Borkowska S. [2001 a], Strategie wynagradzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  3. Borkowska S. [2001 b], Wynagrodzenia w „nowej gospodarce", „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6.
  4. Kozioł L. [2002], Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Kwiatkowski S. [2001], Przedsiębiorczość intelektualna a trwały rozwój gospodarczy europejskich krajów posocjalistycznych [w:] Nowa gospodarka i jej implikacje dla dlugookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych, pod red. G. Kołodki, WSPiZ. Warszawa.
  6. Łapiński B. [1998], Strategie wynagradzania, „Personel i Zarządzanie", nr 6, 7.
  7. Łobos K. [2003], Spoiwo organizacji, „Przegląd Organizacji", nr 1.
  8. Ouchi W.G. [1979], A Conceptional Framework for the Design of Organizational Control Mechanisms, „Management Science", nr 25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu