BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małysa-Kaleta Agata
Tytuł
Zmiany jakościowe w konsumpcji Polaków na tle procesów integracyjnych w Europie
The Changes in Quality of Polish Consumer Against Integration in Europe
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 2, s. 171-180, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Struktura konsumpcji, Integracja gospodarcza Polski z UE, Zachowania konsumenta
Consumption, Structure of consumption, Poland's economic integration with the EU, Consumer behaviour
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka poświęciła szczególną uwagę na omówienie nowych uwarunkowań funkcjonowania sfery spożycia w Polsce i rezultaty tych zmian w związku z integracją z UE. Ponad to zaprezentowano tradycyjny i nowy model konsumenta oraz omówiono perspektywy i prognozy zmian w konsumpcji Polaków.

Process of integration Poland with European Union has influence on consumption and customer behaviour on the market. Well developed countries in European Union are becoming exemplars of Polish customers consumption. Quantitative changes in consumption are connected with modification forms of consumption (e.g. from lower to higher level of consumption). Those changes have strong influence on increasing quality and standard of life of whole Polish society. It is main goal and task of present consumption. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kusińska A., Zachowania polskich konsumentów na rynku w latach dziewięćdziesiątych, [w:] F. Misiąg (red.), Rynek i konsumpcja w transformowanej gospodarce, IRWiK, Warszawa 2000, s. 118.
  2. Mazurek-Łopacińska K., Globalizacja w aspekcie wpływu na zachowania konsumenckie, "Marketing i Rynek" 2001, nr 3.
  3. Mazurek-Łopacińska K., Polscy konsumenci w drodze do Unii Europejskiej, [w:] Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej, CBiE, AE Katowice 2001, s. 179.
  4. Rahocka J., Trendy konsumenckie w Polsce jako efekt procesu globalizacji, [w:] T. Bernat, Konkurencja - mity i fakty, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa-Katowice-Szczecin 2001, wersja elektroniczna, s. 821-836.
  5. Rok B., Model konsumpcji, www.ine - isd.org.pl.
  6. Szymański W., Globalizacja, wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2002, s. 14-43.
  7. Woś J., Mechanizmy regulacji sfery spożycia w Polsce, "Zeszyty Naukowe AE Poznań" 1992, Seria II, nr 123, s. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu