BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nalepka Adam (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Założenia organizacyjno-prawne projektowania systemu zarządzania nieruchomościami
Organisational and Legal Assumptions for the Design of a Real Estate Management System
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 649, s. 5-20, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka nieruchomościami, Planowanie strategiczne w zarządzaniu, Formy organizacyjne przedsiębiorstw, Struktura przedsiębiorstwa, Zarządzanie nieruchomościami
Real estate economy, Strategic planning in the management, Organisational form of companies, Structure of company, Real estate management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przy projektowaniu firmy zarządzającej nieruchomościami, staje się przed dwoma ważnymi i złożonymi problemami dotyczącymi: doboru formy organizacyjno-prawnej i doboru rozwiązania strukturalnego. Artykuł poświęcony jest sposobom rozwiązywania tych problemów, tj. tworzeniu ram dla przebiegu wszystkich procesów (kierowniczych i wykonawczych), związanych z zarządzaniem określonym zespołem nieruchomości.

The essence of real estate management is to make strategic decisions, both tactical and operational, on real estate, and to initiate or undertake operating and investment activities based on those decisions. This article focuses on the "commission-based real estate management system", in which all of the management functions are performed by a "manager" acting on behalf of the owner based on a real estate management contract. The management functions are executed under a defined organisational system that may in practice be termed a "real estate management office", "real estate management firm", etc. The focus of the article is on the methodology of building such a system. In designing a real estate management firm, two kinds of problems arise: - selection of a legal and organisational form, - selection of a structural solution (organisational structure). The manner in which these problems are addressed creates a framework for all the processes involving the management of real estate. The article discusses the problems connected with designing such firms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Baugier J.-M., Vuillod S., Strategie zmian w przedsiębiorstwie. Nowoczesna metoda, Poltext, Warszawa 1993.
 2. Bleicher K., Organisation. Formen und Modelle, Gabler, Wiesbaden 1982.
 3. Crozier M., Friedberg E., Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, PWE, Warszawa 1982.
 4. Gawron H., Znaczenie zarządcy w gospodarowaniu nieruchomościami, „Nieruchomości, Rynek i Prawo" 2000, nr 4.
 5. Nalepka A., Koncepcja systemu oceny struktury organizacyjnej, AE w Krakowie, Kraków 1993.
 6. Nalepka A., Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków 2001.
 7. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, pod red. J. Lichtarskiego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 8. Snowacka-Malec E., Wykonywanie zawodu architekta w ramach spółki osobowej, „Nieruchomości. Rynek i Prawo" 2001, nr l.
 9. Stoner J.A.F., Wankel C., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
 10. Strategor, Zarządzanie firmą.. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
 11. Śliwiński A., Zarządzanie nieruchomościami. Podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 12. Ustawa z 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, tekst jednolity: Dz.U. 1991 nr 18, poz. 80.
 13. Ustawa z 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, Dz.U. 1981 nr 24, poz. 123.
 14. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. 1997 nr 115, poz. 741.
 15. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej, Dz.U. 101 poz. 1178.
 16. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, Dz.U. 94 poz. 1037 z późn. zm.
 17. Walczewski H., Prawo nieruchomości dla zarządców. Podręcznik dla przystępujących do egzaminu licencyjnego, Zachodnie Centrum Organizacji (ZCO), Zielona Góra 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu