BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stabryła Adam (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Diagnostyka efektywności gospodarowania zasobami ludzkimi
Diagnosing the Effectiveness of Managing Work Resources
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 652, s. 5-22, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydajność pracy, Kwalifikacje zawodowe, Jakość pracy, Koszty pracy, Macierz BCG (Boston Consulting Group), Metody analityczno-obliczeniowe, Obliczenia matematyczne
Human Resources Management (HRM), Labour efficiency, Professional skills, Quality of work, Labour costs, Growth-Share Matrix, Analytical and computational methods, Mathematic calculations
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono zarys koncepcji badań ilościowych w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Zaprezentowano problematykę badań analitycznych, odnoszących się do obliczeń w zakresie: ruchliwości pracowniczej, wydajności pracy, oceny atmosfery pracy, kwalifikacji zawodowych, poziomu jakości pracy, kosztów pracy i zarządzania. Przedstawiono także próbę zastosowania macierzy typu BCG i GE w dziedzinie zasobów ludzkich.

The purpose of this article is to present an overview of quantitative research on human resources management, which is a component of the fields of economics and work organization. The article begins by identifying the trends in perfecting motivational systems since this is the main factor determining the effectiveness of the work process. The article places its main emphasis on the issue of analytical research on calculations in the following areas: employee mobility, work efficiency, rating work atmosphere, professional qualifications, quality of work, and costs of work and management. Next, the article presents the characteristics of an analysis of work potential, in which the tools for investigating the productivity of work costs and work resources are discussed. Further, the article attempts to apply BCG and GE-type matrices in the field of human resources. The article closes with a model of a task system for improving human resources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borkowska S. [1985], System motywacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
  2. Brilman J. [2002], Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Kozioł L. [2002], Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
  4. Martyniak Z. [1998], Metodologia wartościowania pracy, Antykwa, Kraków.
  5. Potencjał pracy w przedsiębiorstwie - kształtowanie i wykorzystanie [1998], pod red. M. Gablety, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
  6. Pszczołowski T. [1978], Mata encyklopedia prakseologu i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
  7. Stabryła A. [2002], Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Zarządzanie pracą [1999], pod red. Z. Jasińskiego, Agencja Wydawnictwo Placet, Warszawa.
  9. Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika [1999], pod red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu