BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciechomski Wiesław
Tytuł
Próba oceny chłonności rynku pracy na specjalistów z zakresu zarządzania i marketingu
Estimation Attempt of Absorptive Power of Labour Market Regarding Management and Marketing Specialist
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 2, s. 253-258, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Szkolnictwo wyższe, Edukacja
Labour market, Higher education, Education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera analizę danych statystycznych, z których wynika, że z jednej strony zarządzanie i marketing jest ciągle liderem wśród najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce, a z drugiej strony jego popularność systematycznie spada. Autor podkreśla, ze przyczyny takiej sytuacji są złożone, ale wśród najważniejszych determinant takiego trendu wymienia: tendencje demograficzne, wzrost bezrobocia, spadek siły nabywczej i recesje.

The paper contains an analysis of students' demand on faculty of management and marketing. It is still the most popular faculty in Poland (250 thousands students study management and marketing). The faculty is lectured not only in universities of economics, but in other types of universities as well (eg. technical, agricultural, medical and others). However, in recent years there has been observed the tendency to decrease the demand (10% per year). The reasons of the situation are complex, but the most important are adverse demographical tendencies, increase of unemployment, decrease of purchasing power and recession, what influences the reduction of marketing disbursements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Altkorn J., Promocja szkół wyższych, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" 2002, z. 602, s. 8.
  2. Ciechomski W., Uwarunkowania i sposoby promocji uczelni, referat na konferencję "Marketing Szkół Wyższych", WSB, Poznań 2003.
  3. Gdzie są jeszcze wolne miejsca, "Gazeta Wyborcza", 12.08.2003.
  4. Kowalewski T., Uwarunkowania upadłości szkól wyższych w Polsce, referat na konferencję "Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i Praktyka", AE, Poznań 2003.
  5. Pryt M., Problemy startu zawodowego absolwentów studiów dziennych Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach, "Badania Naukowe" 2003, nr 2, s. 270.
  6. Wolne miejsca na studiach, "Gazeta Wyborcza", 30.07.2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu