BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyńska Aleksandra, Sibińska Anna
Tytuł
Metody kształcenia menedżerów na wyższych uczelniach
Education Methods of Managers in Polish Universities
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 2, s. 281-291, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Kształcenie ekonomistów, Kształcenie menedżerów, Inwestowanie w kapitał ludzki
Higher education, Education of economists, Managers training, Investments in human capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorki starają się odpowiedzieć na pytanie: w jaki sposób należy kształcić na studiach z zakresu nauk o zarządzaniu, aby wiedza służyła karierze zawodowej a  kwalifikacje były rzeczywiste? W artykule poruszono kwestię metod nauczania, za pomocą których należy kształcić studentów, aby rozwijać w nich wymagane przez rynek pracy wiedzę i umiejętności oraz rolę nauczycieli akademickich i wyzwań, którym powinni stawić czoło w swojej pracy dydaktycznej.

The aims of the article are to contribute to a better understanding of the nature and extent of future managers' skills and abilities and show the role of higher business education in developing these features in graduates. The paper analyses labour market's expectations for business graduates with particular reference to developing them during studies at universities and academies. The article is based on a research project undertaken by the Marketing Department of the University of Lodz in 2002. The main research hypotheses are touching two issues: the depreciation of marketing manager profession in Poland and big surplus of business graduates (including marketing ones), that are not properly prepared for future work. The research was carried out in two separate parts: 1. desk research including gathering information of competitive educational market and 2. field surveys based on interviews of academic teachers and students of the Marketing Department and postal surveys of commercial enterprises and personnel companies in Poland. It expresses the opinion, that higher education system in Poland puts the main stress on theoretical background and is not adopted to create and shape skills and abilities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania firmy konsultingowej Andersen Consulting, "Rzeczpospolita" nr 294 z 16.12.1998.
 2. Badley G., Improving teaching in British higher education, "Quality Assurance in Education" 1999, Vol. 7, No. 1.
 3. de Kare-Silver M., E-szok. Rewolucja elektroniczna w handlu, PWE, Warszawa 2001, s. 225.
 4. Dearing R., Higher Education in the Learning Society - Summary Report, The National Committee of Inquiry into Higher Education, HMSO, London 1997.
 5. Dietl J., Wyzwania dla postaw, umiejętności i wiedzy przyszłych menedżerów, "Master of Business Administration" 2000, nr 1.
 6. Encyklopedia Harcerstwa; hasło: "Aktywne metody kształcenia", HBW Horyzonty, Warszawa 1998.
 7. Gilliigan H. , T. Treasure, T. Watts, Incorporating psychometric measures in selecting and developing surgeons, "Journal of Management in Medicine" 1996, Vol. 10, No. 6.
 8. Gregor B., Stawiszyński M., e-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2002, s. 39.
 9. http: www.kadry.info.pl/raporty/rus.htm.
 10. http:www.wlo.pl/homepages/szymp/metodyka/aktmetks.shtml.
 11. K. Ashcroft, Quality standards and the reflective tutor, "Quality Assurance in Education" 1996, Vol. 4, No. 4, s. 17-25.
 12. Miciński A., Oczekiwania współczesnego biznesu wobec absolwentów wyższych uczelni, [w:] Wyzwania Unii Europejskiej dla postaw, umiejętności i wiedzy przyszłych menedżerów, materiały konferencyjne, Łódź 1999.
 13. Wujek T., Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych, PWN, Warszawa 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu