BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głuszak Michał (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Uwarunkowania działalności gospodarczej w zabytkowym centrum miejskim (na przykładzie Krakowa)
Conditions Governing Commercial Activity in an Historic City Centre (Based on the Example of Kraków)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 649, s. 93-109, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Centrum miasta, Zabytki, Przedsiębiorczość, Aglomeracje miejskie, Rozkład geograficzny
Business activity, Centre of urban, Monuments, Entrepreneurship, Urban agglomerations, Geographical distribution
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Praca obejmuje analizę działalności gospodarczej zlokalizowanej na głównych ulicach zabytkowego miasta. Analizie poddano przedsiębiorczość rozmieszczoną na terenie zabytkowego centrum Krakowa. Podjęto także próbę naszkicowania społeczno-kulturowego obrazu działalności gospodarczej głównych ulic miasta.

This article analyses commercial activities conducted in an historic city centre. The first section includes a theoretical model that explains how commercial activities developed in the analysed area. The author advances the theory that the crucial factors determining the specific character of entrepreneurship on the main streets of an historic city are two features of real estate: the location of the facility and its historic character. These attributes impact on the various aspects of commercial activity in the city centre: the types and structure of firms, their geographical distribution, as well as issues connected with the concentration of firms within a specific building. The second section attempts an empirical verification of this theory. A study was carried out in Kraków's historic city centre in 2002. The article concludes with a forecast of the development of entrepreneurship in the city centre interest based on theoretical analysis and empirical data. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A.B., Najdroższe ulice świata, „Rzeczpospolita", 17 XI 1999.
 2. Ashworth G., Planowanie dziedzictwa [w:] Miasto historyczne. Potencjał dziedzictwa, praca zbiorowa, Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków, Kraków 1997.
 3. Atrakcyjność inwestycyjna dużych miast, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2001.
 4. Belniak S., Maciejowski S., Rynek zabytkowych nieruchomości miejskich -przykład Krakowa [w:] Miasto historyczne. Potencjał dziedzictwa, praca zbiorowa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1997.
 5. Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa 2001.
 6. Brzeski W., Dobrowolski G., Sędek S., Vademecum pośrednika nieruchomości, Krakowski Instytut Nieruchomości, Kraków 1996.
 7. Business Development on Main Street, H. Greenberg, K.L. Smith, L. Glisson (eds), National Trust for Historic Preservation, Washington 1990.
 8. Górka Z., Użytkowanie ziemi w I dzielnicy katastralnej miasta Krakowa, Zeszyty Naukowe UJ, Prace geograficzne, Kraków 1974, z. 38.
 9. Karwińska A., Problemy rozwoju Krakowa do roku 2000 [w:] Problemy inwestowania i rynku nieruchomości, praca zbiorowa, AE w Krakowie, Kraków 2000.
 10. Klakla K., Plastikowe fortyfikacje, „Świat Nieruchomości" 1997, nr 21.
 11. Kraków w liczbach 2002, US w Krakowie, http://www.krakow.pl/
 12. Kursa M., Olszański L., Kodeks reklam, „Gazeta Wyborcza", dodatek „Gazeta w Krakowie", 26 X 2001.
 13. Main Streets Across the Word 2002, Cushman&Wakefield Healey&Baker, http//www.cushmanwake-fieldeurope.com/
 14. Malisz B., Formowanie aglomeracji krakowskiej [w:] Kraków 2000, praca zbiorowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974.
 15. Trafas K., Kazimierz po pięciu latach Planu Działań, „Świat Nieruchomości" 2000, nr 29.
 16. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, Dz.U. 1985, nr 21, poz. 90.
 17. Wallis A., Informacja i gwar. O miejskim centrum, PIW, Warszawa 1979.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu