BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wisła Rafał
Tytuł
Innowacyjne przedsięwzięcia gospodarcze z wykorzystaniem sieci Internet
The Innovative Economic Enterprises with Use of Internet
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2003, nr 28, s. 107-122, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Innowacyjność a rozwój gospodarki Polski : siły motoryczne i bariery
Słowa kluczowe
Innowacje, Portale internetowe, Sieć teleinformatyczna, Przepływ informacji
Innovations, Web portals, Teleinformation network, Data flow
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono dotychczasową działalność serwisów internetowych w nurcie teorii innowacji. Podjęto próbę teoretycznego wyjaśnienia fenomenu zjawiska innowacji w aspekcie technologicznym i organizacyjnym. Przedstawiono także praktyczne aspekty funkcjonowania serwisów internetowych, uwarunkowania społeczno-gospodarcze wpływające bezpośrednio na efektywność działania i zarobkowania, szanse i ograniczenia dalszego rozwoju, a także problemy dochodowości oraz możliwości finansowania serwisów informacyjnych.

The paper highlights the problem of a new economic space which originated, due to introduction of the Internet, into our contemporary economic activities. The commercial activities are the ones which dominate mainly in this space. The Internet is a source of the unlimited possibilities to be employed in every field of the economic activity. The network companies can be founded on its basis. Besides, all the new opportunities, the new economic space can be characterised by a newly defined kind of a risk. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. "Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych, praca zbiorowa pod red. G. Kołodki. Warszawa 2001.
 2. Babiński M., Wzlot i upadek dotcomów, "Profit" 2001, 9.
 3. Cellary W., Piątek T., Klucze do przyszłości. Studiowanie ustawy o podpisie elektronicznym, "Rzeczpospolita" z 26 października 2001.
 4. Domaszewski Z., Handel elektroniczny. Raport Accenture o e-commerce w Europie, "Gazeta Wyborcza" z 24 października 2001.
 5. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 6. Drucker P., Post-Capitalist Society, Harper Business, New York 1993.
 7. Gomułka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa 1998.
 8. http:/WWW.oecd.org/PDF/M00018000/M00018622.pdf.
 9. Instytucjonalne podejście w analizie procesów społeczno-gospodarczych i politycznych w Polsce, praca zbiorowa pod red. E. Okoń-Horodyńskiej, Katowice 1996.
 10. Blaug M., Teoria ekonomii, PWN, Warszawa 1994.
 11. Schumpeter J., Bussines Cycles, McGraw-Hill, New York & London 1939.
 12. Więckowski Z., Prawo nadal ogranicza inwestycje "venture capital". Nieelastyczne przepisy mogą wpłynąć na zahamowanie finansowania rozwojowych spółek, "Puls Biznesu" z 27 czerwca 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu