BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasiołka Adam
Tytuł
Finansowanie rozwoju innowacji w gospodarce - teoria a rzeczywistość
Financing the Development of Innovation in Economy- Theory Versus Reality.
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2003, nr 28, s. 137-151
Tytuł własny numeru
Innowacyjność a rozwój gospodarki Polski : siły motoryczne i bariery
Słowa kluczowe
Innowacyjność gospodarki, Badania i rozwój (B+R), Finansowanie przedsiębiorczości, Venture capital
Innovation economy, Research & Development (R+D), Entrepreneurship financing, Venture capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono źródła finansowania badań naukowych i prac rozwojowych będących czynnikiem stymulującym innowacje, prawne aspekty finansowania innowacji w Polsce, a także venture capital jako jedną z form finansowego wspieranie innowacji.

Processes of creation, implementation and diffusion of innovation provide for the long-term growth, make it possible to sustain the local and global competitiveness, increase productivity and quality, stimulate business development and raise the level of security. However, they require some determined support actions, mainly of the financial nature. The article points out that the institutional and financial infrastructure of innovation and technology transfer is still underdeveloped in Poland. It is frequently limited to the theoretical solutions. Only a few innovation and entrepreneurship centres do transfer and commercialise technology and support innovative activities effectively. In comparison with Europe money spent on innovative activities in Poland is insufficient. Innovativeness requires a clear and determined policy of the State. Such a policy is slowly being developed in Poland. There is no a consistent programme that would help the sector grow more dynamically. Although the government is working on the strategy for the development of entrepreneurship, high-tech communities emphasise that the State's help is not satisfactory, whereas financial and institutional support of innovation is a routine action worldwide. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bangemann M., Europe and the Global Information Society, Recommendations to the Europe Council. Brussels, 26 maj 1994, http://zeus.polsl.gliwice.pl./~tgrab//BENEFIT/sr/Bangemann.htm
 2. Blair T., The 1998 Competitiveness White Paper, Building the knowledge Driven Economy. Foreword by the Prima Minister. Department of Trade and Industry, London, Człowiek a proces globalizacji, praca zbiorowa pod red. E. Okoń-Horodyńskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1999.
 3. Dobiegała-Korona B., Ocena poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw. "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 8-9.
 4. Fagerberg J., International Competitiveness, "The Economic Journal" 1998, No. 391.
 5. Florida R.L., Kennedy M., Venture Capital - Financed Innovation and Technological Change in the USA, "Research Policy" 1998, Vol. 17, No. 3.
 6. http://www.dti. gov.uk/comp ./competitive/wh_intl.htm
 7. Instytucjonalizacja praw jednostki i grup społecznych do inicjatywy gospodarczej, praca zbiorowa pod red. E. Okoń-Horodyńskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1998.
 8. Instytucjonalne dostosowanie Polski do udziału w " V programie ramowych badań, rozwoju technologicznego i prezentacji Unii Europejskiej", Część pierwsza, praca zbiorowa pod red. E. Okoń-Horodyńskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1999.
 9. Kamerchen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1993.
 10. Komitet Badań Naukowych, Założenia polityki proinnowacyjnej państwa, Warszawa 1994.
 11. Maige Ch., Mulle J.L., Walka z czasem, Poltex, Warszawa 1995.
 12. NSZZ "Solidarność", Stanowisko Rady Sekcji Regionalnej Oświaty Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność", Katowice 2001.
 13. OECD, Technology and Industrial Performance, Technology. Diffusion, Productivity, Employment and Skills, International Competitiveness. Paris 1996.
 14. OECD, The Knowledge - Based Economy, Paris 1996.
 15. OECD/Eurostat, Oslo Manual, 1997.
 16. Okoń-Horodyńska E., Narodowy system innowacji w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1998.
 17. Państwo narodowe a proces globalizacji, praca zbiorowa pod red. E. Okoń-Horodyńskiej. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2000.
 18. Parki naukowe i technologiczne - polska perspektywa. Materiały prezentowane na międzynarodowej konferencji. Poznań, 19-21 marca 1998 r. pod red. B. Marciniec, J. Gulińskiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1998.
 19. The Knowledge Economy, praca zbiorowa pod red. D. Neef. Butterworth 1998.
 20. Toffler A., Trzecia fala. PiW, Warszawa 1997.
 21. Węcławski J., "Venture Capital". Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 1997.
 22. Wiszniewski W., Innowacyjność polskich przedsiębiorstwa przemysłowych. Procesy dostosowawcze do polityki innowacyjnej Unii Europejskiej, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle. ORGMASZ, Warszawa 1999.
 23. Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce: Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacji. Raport uzupełniający. Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu