BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goras Ewa, Kochański Krzysztof
Tytuł
Oddziaływanie ruchu na sąsiedztwo ulic w ujęciu analizy ruchowej obszaru
Traffic Influence on Streets Surroundings Basing on Traffic Analysis of the Area
Źródło
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 7), 1995, z. 38, s. 101-123, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Zagrożenia ekologiczne, Ruch drogowy, Polityka transportowa
Environmental protection, Ecological hazard, Road traffic, Transport policy
Uwagi
streszcz., summ., Zsfg.
Abstrakt
W artykule omówiono babania w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Krakowie nad okresleniem oddziaływania transportu na otoczenie. Omawiając metody ochrony srodowiska przed uciążliwościami ze strony transportu stwierdzono, że skuteczna ochrona powinna mieć miejsce przede wszystkim w fazie planowania zabudowy terenów otaczających trasy komunikacyjne. W artykule omówiono również metody analizy wariantów układu komunikacyjnego pod kątem oddziaływania ruchu na srodowisko. Podano przykład zastosowania tej metody dla analizy systemu transportowego w Krakowie.

The state of reseaches of the Institute of Physical Planning and Municipal Economy, Cracow Branch on qualification of transportation influence on surroundings is described in the begining of the paper. Discussing methods of environmental protection against transportation annoyance was ascertained that effective protection should be taken while planning buildings surrounding transportation routes. The largest part of the article refers to the method of road traffic lay-out variants analysis taking into account traffic influence on environment. The example of applying this method for transportation system analysis in Krakow is given. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-9171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu