BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak Przemysław
Tytuł
Ekonomiczne i społeczne aspekty zarządzania jakością w gospodarce żywnościowej
Economic and Social Aspects of Quality Management in Agribusiness
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 217-221, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Jakość, Zarządzanie jakością, Gospodarka żywnościowa
Quality, Quality management, Food economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rosnące znaczenie konkurencji jakościowej jest przyczyną wdrażania w coraz większej liczbie przedsiębiorstw systemów zarządzania jakością. Przedstawiono specyficzne cechy gospodarki żywnościowej, istotne ze względów ekonomicznych i społecznych, dla kształtowania jakości produktów w poszczególnych ogniwach jej łańcucha logistycznego. (oryg. streszcz.)

The growing meaning of the qualitative competition is a reason of the improvement of quality management systems in the more and more greater number of firms. There were presented specific features of the food economy, essential towards economic and soda! aspects, for the formation of the products' quality in each element of its logistic chain. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cholewicka-Goździk K. (2002): Kompleksowe koszty jakości - element kształtowania wartości dla klienta. [W:] Koszty jakości w zarządzaniu jakością. Materiały III konferencji naukowej z cyklu: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 53-62.
  2. Iwasiewicz A. (2002): Decyzyjny rachunek kosztów jakości. [W:] Koszty jakości w zarządzaniu jakością. Materiały 111 konferencji naukowej z cyklu: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 89-104.
  3. Jackowska M. (2002): Bezpośrednie i pośrednie skutki ubóstwa w Polsce. [W:] Roczniki Naukowe SERiA, Tom 4, Zeszyt 6, Warszawa-Bydgoszcz, s. 64-67.
  4. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. (1999): HACCP. Koncepcja i system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Wyd. Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Warszawa, s. 277.
  5. Menrad K. (2001): lrmovations at the Borderline of Food, Nutrition and Health in Germany. A Systems' Theory Approach. Agrarwirtschaft, Vol. 50, 6, s. 331-341.
  6. Oakland J. (2002): Kompleksowe zarządzanie jakością. [W:] Lock D, (red.), Podręcznik zarządzania jakością. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 32-47.
  7. Pondel H., Pondel M. (2002): Integracja pionowa rolnictwa z przetwórstwem w opinii wielkopolskich producentów rolnych. [W:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom 4, Zeszyt 3, Warszawa-Bydgoszcz, s. 166-170.
  8. Zalewski R.I. (2002): Zarządzanie jakością w produkcji żywności. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, s. 390.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu