BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobolewska Agnieszka
Tytuł
Mikroekonomiczne efekty wprowadzenia podatku od nawozów azotowych w warunkach polskich
The Microeconomic Effects of Introduction of the Nitrogen Fertilizer Tax in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 232-236, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Podatek rolny, Dochody rolnicze
Agriculture, Agricultural tax, Farm household income
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Praca zawiera informacje dotyczące podatku od nawozów azotowych w krajach Europy Zachodniej. Przedstawiono w niej potencjalne zmiany w dochodzie rolniczym brutto gospodarstw położonych w centralnej części Wyżyny Lubelskiej wywołane przez ewentualne wprowadzenie takiego podatku. (oryg. streszcz.)

The influence of introduction of the nitrogen fertilizer tax on the annual agricultural gross income of farms is calculated. 122farms in the central part of Wyżyna Lubelska were investigated. Introducing the nitrate fertilizer tax most probably will not decrease nitrate emission from crop production but will slightly decrease the annual agricultural gross income of farms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Atlas Hydrogeologiczny Polski. (1993). PIG, Warszawa, s. 2-4.
 2. Barde J. P. (1996): Polityka ochrony środowiska i jej instrumenty. [W:] Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Red. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor. Wyd. Krupski i S-ka, Warszawa, s. 221-245.
 3. Fertiliser taxes "could cut" nitrogen pollution (1997): ENDS Daily, 1-20 (http://www.ends.co.uk/subscribers/envdaily/ atncles/97070103.htm).
 4. Fotyma E. (1994): Reakcja roślin uprawy polowej na nawożenie azotem III. Kukurydza. Pragnienia Agronomica, nr 4, s. 9-12.
 5. Fotyma E., Fotyma M., Maćkowiak H. (1992): Wycena efektu bezpośredniego i następczego nawożenia azotem w dwupolowych członach zmianowań. Pamiętnik Puławski. Z. 100, s. 122-134.
 6. Fotyma M. (t986): System nawożenia gruntów ornych w Polsce. Synteza badań przeprowadzonych w latach 1981-1985. IUNG, Puławy, s. 6-9.
 7. Nazaruk M. (1976): Gospodarka pastwiskowa. PWRiL, Warszawa, s. 45.
 8. Infomacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 2002. (2003). GUS, Warszawa, s. 4.
 9. Pazdro Z., Kozerski B. (1990): Hydrogeologia ogólna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, s. 256.
 10. Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego za rok 1999. Biblioteka Monitoringu Środowiska. (2000). WIOŚ w Lublinie, Lublin, s. 116-124.
 11. Recent Trends in the Application of Economic Instruments in EU Member States plus Norway and Switzerland and an Overview of Economic Instruments in Central and Eastern Europe. (2000). Report to DG Environment, l-22.(http://euro- pa.eu.int/comm/environme!it/enveco/env_database/database.htm).
 12. Schulz D. (2002): Potencjalne możliwości zmniejszenia emisji azotu z rolnictwa do środowiska. Program ograniczenia emisji azotu w Niemieckiej Republice Federalnej. Zeszyty Edukacyjne, nr 7/2002, IMUZ, s. 17-46.
 13. Słownik hydrogeologiczny. (1997). Red A. S. Kleczkowski, A. Różkowski. TRIO, Warszawa, s. 50, s. 105-107.
 14. Sznajder M. (2001): OTB macierz do opracowywania optymalnej struktury produkcji gospodarstwa rolnego. Maszynopis. Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej, Poznań, s. 1-144.
 15. Ustawa z dnia 15 listopada 19^4 roku o podatku rolnym. Dz. U. nr 52 2 r. 1984, poz. 268.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu