BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spiak Jan
Tytuł
Porównanie efektywności gospodarowania nowych struktur w rolnictwie Polski i Wschodnich Niemiec w latach 1996-2000
The Comparison of Efficiency of Farming in Agriculture of the New Structures in Poland and Eastern Germany in Years 1996-2000
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 237-241, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Efektywność rolnictwa, Nieruchomości rolne
Agriculture, Efficiency in agriculture, Agricultural real properties
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Niemcy, Polska
Germany, Poland
Abstrakt
Opracowanie zawiera próbę oceny efektywności ekonomicznej działalności nowych podmiotów w rolnictwie Polski i Wschodnich Niemiec w latach 1996-2000. Powstałe nowe podmioty gospodarcze w rolnictwie obu krajów przyjmowały w większości formę organizacyjną spółek o różnym charakterze własności, przejmując w dzierżawę zorganizowane nieruchomości rolne. W badanym okresie następowało stopniowe zmniejszanie się wskaźnika rentowności w analizowanych grupach gospodarstw rolnych, co potwierdzało pogarszanie się efektywności gospodarowania w rolnictwie obu krajów. (oryg. streszcz.)

Study contains the trial of evaluation of efficiency economic activity of the new subjects polish and eastern German agriculture in year 1996-2000. The new economic subjects in agriculture both countries accepted in majority the organizational of companies about different character of property, taking over in lease organized agricultural! immobility. Followed gradual decrease in analyzed groups of both countries of the coefficient of rent ability in studied period, confirmed the worsening to efficiency of farming in agriculture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Guzewicz W. i in. (1997-2001): Wyniki produkcyjno-ekonomiczne wielkoobszarowych gospodarstw powstałych z majątku byłych PGR. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy. lERiGŻ, Warszawa.
  2. Kołodziej A. (2001): Przekształcenia własnościowe w rolnictwie byłej NRD - wnioski dla Polski. Agroprzemiany nr 3, s. 1-4.
  3. Prace zbiorowe (1998-2000): Agrarbericht der Bundesregierung. Federalne Ministerstwo Gospodarki Żywnościowej , Rolnictwa i Leśnictwa w Niemczech.
  4. Spiak J. (2002): Ekonomiczna efektywność działalności gospodarstw wielkoobszarowych w latach 1998-2000. Roczniki Naukowe SERiA.T. IV, z. 4, s. 157-160.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu