BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rębacz Helena
Tytuł
Uwarunkowania przedsiębiorczości - podejście historyczno-kulturowe
Conditions of Entrepreneurship - Historical-Cultural Approach
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 1999, z. 11, s. 32-41
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Historia myśli ekonomicznej, Społeczna nauka Kościoła, Kultura
Entrepreneurship, History of economic thought, Church's social doctrine, Culture
Abstrakt
Autorka omawia zagadnienie przedsiębiorczości w historii myśli ekonomicznej oraz historyczne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości. Stwierdza, że wśród kulturowych uwarunkowań bardzo ważny jest czynnik religijny.

The author shows issue of entrepreneurship in history of economic thought and historical and cultural conditions of entrepreneurship. Affirm that among cultural conditions very important is religious factor.(M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu