BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stolarska Alicja
Tytuł
Zmiany wartości trwałego majątku produkcyjnego w gospodarstwach prowadzących rachunkowość rolną w latach 1996-2000
Changes of Value of Fixed Productive Assets in Farms Keeping Farm Accountancy in 1996-2000
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 247-251, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rachunkowość rolna, Majątek trwały
Agriculture, Agricultural accountancy, Tangible property
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wartość oraz strukturę trwałego majątku produkcyjnego (bez ziemi) w gospodarstwach prowadzących rachunkowość rolną w latach 1996-2000, z wyodrębnieniem gospodarstw, które prowadziły działalność pozarolnicza. Wskazano realne zmiany tejże wartości oraz ich zróżnicowanie w gospodarstwach z działalnością pozarolnicza oraz pozostałych, które tej działalności nie podjęły. Przedstawiono też zróżnicowanie zmian wartości majątku trwałego w wyodrębnionych grupach gospodarstw w zależności od powierzchni UR. (oryg. streszcz.)

In the paper is presented value and structure affixed productive assets (excluding land) in farms keeping farm accountancy in 1996-2000, with separate data for farms running non-agricultural activities. Real changes of this value and its diversity is being pointed at in farms running non-agricultural activities, and informs which didn't undertake additional activity. Moreover, in the paper is presented diversity of changes in value affixed assets in analyzed groups of farms, depending on farm size. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowski Z, (1977): Podstawy ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw rolnych. PWRiL, Warszawa.
  2. Goraj L. (2000): Zasoby pracy i majątek produkcyjny. [W:] Produkcyjno-ekonomiczna sytuacja gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną w latach 1996-1998, Red.: Pokrzywa T., Warszawa.
  3. Goraj L. (2002): Zasoby pracy i majątek produkcyjny. [W:] Produkcyjno-ekonomiczna sytuacja gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną w latach 1998-2000. Red.: Pokrzywa T., Warszawa.
  4. Janasz W., Urbańczyk E,, Waśniewskl T. (1988): Gospodarka środkami trwałymi w Przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu