BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szeptycki Aleksander, Wójcicki Zdzisław
Tytuł
Technologiczna modernizacja rozwojowych gospodarstw rolniczych
Technological Modernization of Farms Having the Potential of Development
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 252-257, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Rozwój rolnictwa, Modernizacja obszarów wiejskich
Agriculture, Arable farm, Rural development, Modernisation of the rural area
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wartość oraz strukturę trwałego majątku produkcyjnego (bez ziemi) w gospodarstwach prowadzących rachunkowość rolną w latach 1996-2000, z wyodrębnieniem gospodarstw, które prowadziły działalność pozarolnicza. Wskazano realne zmiany tejże wartości oraz ich zróżnicowanie w gospodarstwach z działalnością pozarolnicza oraz pozostałych, które tej działalności nie podjęły. Przedstawiono też zróżnicowanie zmian wartości majątku trwałego w wyodrębnionych grupach gospodarstw w zależności od powierzchni UR. (oryg. streszcz.)

Presented are methods to design of arrangement and mechanization of farms, particularly of technological modernization of farms having the potential of development as well as agricultural service enterprises. Advised is the perfection of methods of modernization and issuing of catalogues of example technological charts, farm models and computer soft wares giving facilities to select and evaluate appropriate technological variants and machine sets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Kowalski J. i in. (2002): Postçp naukowo-techniczny, a racjonalna gospodarka energią w produkcji rolniczej. Wydawnictwo. PTIR, Kraków.
 2. Michalek R. i in. (l 998): Uwarunkowania technicznej rekonstrukcji rolnictwa. Wydawnictwo PTIR, Kraków.
 3. Muzalewski A. (1999): Wpływ poziomu i form mechanizacji gospodarstw rolniczych na ich efektywność. Prace Naukowo-Badawcze IBMER, nr 3, Warszawa.
 4. Pawlak J. (2001 ): Mechanizacja rolnictwa w drugiej połowie XX wieku. Wydawnictwo IBMER, Warszawa.
 5. Sawa J. (2002): Gospodarstwo rodzinne w warunkach trwającej restrukturyzacji rolnictwa. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr l (30), Warszawa.
 6. Szeptycki A. (2002). Efektywność postępu technologicznego w towarowej produkcji ziemniaków. Inżynieria Rolnicza, nr 1, Warszawa.
 7. Szeptycki A., Wójcicki Z. (2003): Postęp technologiczny i nakłady energetyczne w rolnictwie do 2020 r. Wydawnictwo IBMER (w druku), Warszawa.
 8. Wójcicki Z. (2000); Wyposażenie techniczne i nakłady materiałowo-energetyczne w rozwojowych gospodarstwach rodzinnych. Wydawnictwo 1BMER, Warszawa.
 9. Wójcicki Z. (2002): Metody badania i ocena przemian w rozwojowych gospodarstwach rolniczych. Wydawnictwo IBMER, Warszawa.
 10. Wójcicki Z. (2002): wykorzystanie odnawialnych zasobów energii w gminach rolniczych. Inżynieria Rolnicza, nr 3, Warszawa.
 11. Wójcicki Z, (2003): Przemiany w rolnictwie i technice rolniczej oraz w zagospodarowaniu obszarów wiejskich. Inżynieria Rolnicza, nr 3, Warszawa.
 12. Wójcicki Z. Michalek R. (2002): Uwarunkowania przemian w rolnictwie polskim do 2020 r. Inżynieria Rolnicza ,nr 6(39), Warszawa.
 13. Praca zbiorowa (2003): Polskie rolnictwo w UE. Biuletyn informacyjny MRiRW, nr 1-2/2003, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu