BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szumilak Jan (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Poziom i zróżnicowanie cen w powszechnej sieci miejskiego handlu detalicznego (na przykładzie krakowskich sklepów)
Price Levels and Differentiation in Urban Retail Trade Network (Retail Outlets in Kraków as a Case Study)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 664, s. 29-42, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Handel detaliczny, Ceny, Analiza cen, Sieci handlowe
Retail trade, Prices, Price analysis, Chain stores
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Badania nad zróżnicowaniem cen przeprowadzono w odniesieniu do towarów codziennego i powszechnego użytku. W pracy przedstawiono opis metody i zakresu badań nad zróżnicowaniem cen. Następnie omówiono kształtowanie się poziomu cen i kształtowanie się różnicowania cen powszechnej sieci handlowej.

The publication presents the results of researches on price differentiation in popular retail chains, the most common so-called "neighbourhood shops", in the Kraków area. The results show there exists a significant price differentiation between the shops in the 14 products covered by the research. Accepting the average price calculated for the urban market as well as that noted in supermarkets and hypermarkets as benchmarks, a significant difference in price Ievels between the various categories of trade outlets was confirmed. However, these results depict the important roles played by these common retail outlets in dctermining the upper price limits existing all over the urban network, Attempts were made to justify conclusions reached that neighbourhood shops implement policies of price adjustment involving the adaptation of theirs to the conditions offered by the price policies of hypermarkets as well as the specifications of their location. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Budżety gospodarstw domowych w 2001 r, GUS, Warszawa 2002.
  2. Domanski T., Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
  3. Pindakiewicz J., Wojny cenowe - istota, przyczyny i skutki, „Marketing i Rynek" 2001, nr 9.
  4. Simon H., Zarządzanie cenami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  5. |5] Stefaniak P., Raport. Handel detaliczny w Polsce, Boss Informacje Ekonomiczne, czerwiec 2002.
  6. Szumilak J., Zróżnicowanie cen detalicznych towarów FMCG, „Handel Wewnętrzny" 2003, nr 1.
  7. Teoria i praktyka adaptacji cenowych w handlu detalicznym — analiza zróżnicowania cen według typów obiektów handlowych. Program badawczy 41/KH1IR/3/2001/S, wykonany pod kierunkiem J. Szumilaka, AE w Krakowie, Kraków 2001 (maszynopis).
  8. |8| Zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji - analiza zróżnicowania cen detalicznych według typów obiektów handlu detalicznego. Program badawczy 39/KHiIR/2/2002/S, wykonany pod kierunkiem ./. Szumilaka, AE w Krakowie. Kraków 2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu