BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaleska Małgorzata
Tytuł
Szkic oceny sytuacji finansowej sektora bankowego, banku i jego oddziałów
Draft of Evaluation of Financial Situation of Banking Sector, Bank and Its Branches
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 1999, z. 11, s. 92-100
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Finanse banków, Ocena działalności banku, Standing finansowy, System wczesnego ostrzegania, Metody oceny finansowej
Banking sector, Banks finance, Assessment of banking performances, Financial standing, Early warning system, Methods of financial evaluation
Abstrakt
Artykuł poświęcono zagadnieniu rzetelnej oceny standingu systemu bankowego, w tym jego poszczególnych elementów. Przedstawiono: podmioty sporządzające analizy, zakres i cel analizy, informacje na których oparta jest ocena, wybór metodologii, częstotliwość analiz, interpretację otrzymanych wyników, a także odbiorców wyników analiz. Podkreślono, że w zasadzie nie można stworzyć w pełni skutecznego systemu oceny. Nie zmienia to jednak faktu konieczności stałego przeprowadzania analiz.

The article is devoted to issue of reliable evaluation of bank system condition and its individual elements. Shows units, which draw up analysis, range and goal of analyse, information on which is base the analyse, select methodology, frequency of analyses, interpretation receiving results and receivers of analysis results. Stressed, that can't create fully effective system of evaluation. This situation didn't change fact necessity of continuous analyses.(M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu