BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewc-Rogalska Alina
Tytuł
Forma własności a płynność finansowa przedsiębiorstw rolniczych
Forms of Ownership and Financial Liquidity in Agricultural Enterprises
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 258-261, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Ekonomika rolnictwa, Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne, Przedsiębiorstwo rolne, Przekształcenia własnościowe
Agriculture, Enterprises financial liquidity, Agricultural economics, Arable farm, Individual arable farms, Agricultural enterprises, Ownership transformations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podjęto próbę ustalenia, czy istnieje związek między formą własności a płynnością finansową przedsiębiorstw rolniczych. Badaniami objęto przedsiębiorstwa publiczne i prywatne w sekcji "rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo" w latach 1994-2001. Ustalono, że przedsiębiorstwa publiczne osiągały zbyt wysokie wskaźniki płynności finansowej, zwłaszcza w latach 1997-2001. Natomiast w przedsiębiorstwach prywatnych wskaźniki płynności finansowej kształtowały się na właściwym poziomie, ewentualnie nieznacznie niższym od przyjętych standardów. (oryg. streszcz.)

The goal of the work is to answer for the question if there is any relation between forms of ownership and financial liquidity in agricultural enterprises. The researches included state and private enterprises in section "agriculture, hunting and forestry" during 1994-2001 period. It was noticed that stale enterprises had to high liquidity indexes, especially from 1997 to 2001. Those coefficients for private enterprises kept correct level of given standards. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 1994 roku (1995). GUS, Warszawa, s. 16-27.
 2. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 1995 roku (1996). GUS, Warszawa, s. 12-33.
 3. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 1996 roku (1997). GUS, Warszawa, s. 28-63.
 4. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 1997 roku (1998). GUS, Warszawa, s. 40-99.
 5. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 1998 roku (1999). GUS, Warszawa, s. 97-98.
 6. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 1999 roku (2000). GUS, Warszawa, s. 90-96.
 7. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2000 roku (2001). GUS, Warszawa, s. 90-96.
 8. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2001 roku (2002). GUS, Warszawa, s. 90-93.
 9. Czekaj J., Dresler Z. (2001): Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. PWN, Warszawa, s. 211.
 10. Nowak E. (red.) (2001): Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa, s. 34.
 11. Sierpińska M., Jachna T. (2001): Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa, s. 80.
 12. Sierpińska M., Wçdzki D. (2002): Zarządzanie płynnością finansową. PWN, Warszawa, s. 58.
 13. Skowronek Cz. (red.) (2000): Analiza ekonorniczno-finansowa przedsiębiorstwa. UMCS, Lublin, s. 250.
 14. Szewc A. (1998): Własność jako czynnik zmian efektywności przedsiębiorstw. [W:] Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie. Red. R. Borowiecki, AE, TNOÍK, PAN, Kraków, s. 52-58.
 15. Szewc A. (2001): Forma własności a stopień opłacenia wzrostu wydajności pracy. Gospodarka Narodowa, nr 11-12, s. 43-51.
 16. Wçdzki D. (2002): Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 261.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu