BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szuk Tomasz
Tytuł
Bilans mechanicznej siły pociągowej w gospodarstwach indywidualnych na przykładzie Dolnego Śląska
Balance of Mechanical Power Draught in Individual Farms for Example of Lower Silesia
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 262-266, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne, Produkcja rolna
Agriculture, Arable farm, Individual arable farms, Agricultural production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na przykładzie województwa dolnośląskiego oszacowano orientacyjny stopień wykorzystania ciągników w indywidualnych gospodarstwach rolnych. W tym celu posłużono się prostym sposobem opartym na normatywach nakładów mechanicznej siły pociągowej w produkcji roślinnej. Na tej podstawie sporządzono bilans mechanicznej siły pociągowej w gospodarstwach indywidualnych Dolnego Śląska. Wyniki badań wskazują, że wyposażenie gospodarstw w ciągniki jest zbyt duże w stosunku do potrzeb. (oryg. streszcz.)

In this research work there was estimated average degree of using tractors in the individual farm holds. For this aim used simple way on the basic of norms of mechanical power draught in vegetable produce. On this grounds made balance of mechanical power draught in individual farms of Lower Silesia. Results of investigation show number of tractors is to much in relation to needs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bielejec J. (2000): Transport rolniczy. IBMER, Warszawa.
  2. Fąfara R., Zaremba W. (1989): Użytkowanie ciągników i maszyn rolniczych. PWRIL, Warszawa.
  3. GUS (2002): Rocznik statystyczny województw.
  4. Muszyński Z. (1978): Niektóre aspekty rewolucji naukowo-technicznej, PWN, Warszawa.
  5. Pawlak J. (1998): Efektywność mechanizacji rolnictwa. IBMER, Warszawa, s. 17-18.
  6. Praca zbiorowa. (1999): Katalog norm i normatywów. SGGW, Warszawa.
  7. Szuk T. (2000): Nakłady i sezonowość pracy przy uprawie wybranych roślin w zróżnicowanych warunkach przyrodniczych i ekonomicznych. Praca doktorska.
  8. Szuk T. (2002): Stopień wykorzystania sprzętu rolniczego w gospodarstwach indywidualnych. Roczniki Naukowe SERIA, Zesz. 5, T. IV, Bydgoszcz.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu