BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wicki Ludwik
Tytuł
Finansowanie postępu biologicznego w produkcji roślinnej
Plant Breeding Finance System Changes in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 283-288, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Finansowanie regionów, Finanse lokalne, Produkcja roślinna, Dopłaty dla rolnictwa
Agriculture, Rural development, Regional financing, Local finance, Crop production, Payments for agricultural
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono możliwości zastąpienia dotacji budżetowych do hodowli roślin, dochodami własnymi hodowców. Stwierdzono, że zmiana systemu finansowania może przejściowo ograniczyć zakres prac hodowlanych w Polsce. (oryg. streszcz.)

The influence of replacing the slate aid for plant breeding companies by their own incomes (license fees) on breeding activity is presented in this paper. It was slate, that changes in plant breeding finance system in Poland brings may temporarily effects reducing scope of breeders activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chełkowski J. (2000): Naukowe zapiecze hodowli roślin w roku 2000. [W:] Przejście z gospodarki planowej do rynkowej w hodowli roślin i nasiennictwie oraz w ich naukowym zapleczu - osiągnięcia i problemy. Materiały konferencyjne PAN-SGGW-IHAR, Warszawa.
  2. Dz.U. 2001 nr 108 póz. H84, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa í Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie rejestracji odmian i udzielania ochrony wyłącznego prawa do odmiany oraz wytwarzania i kontroli materiału siewnego.
  3. Dzun W. (2003): Spółki hodowli roślin i zwierząt AWRSP. Agroprzemiany nr 1.
  4. Informacja o stanie hodowli roślin i nasiennictwa w spółkach AWRSP w 2002 r. AWRSP 2003.
  5. Nieholsson J. (2002): Co po przystąpieniu do UE? (Polskie nasiennictwo w oczach zagranicznego eksperta). Hodowla Roślin i Nasiennictwo, nr 4.
  6. Niemirowicz-Szczytt K. (2000): Hodowla roślin a nauka w krajach Unii Europejskiej. [W:] Przejście z gospodarki planowej do rynkowej w hodowli roślin i nasiennictwie oraz w ich naukowym zapleczu - osiągnięcia i problemy. Materiały konferencyjne PAN-SGGW-IHAR, Warszawa.
  7. Runowski H. (1997): Postęp biologiczny w rolnictwie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  8. Wieki L. (2001): Postęp biologiczny w produkcji roślinnej - znaczenie, tempo, formy kreowania i upowszechniania. [W:] Procesy dostosowawcze produkcji roślinnej w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, (red. B. Klepacki). Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa.
  9. Wieki L. (2002): Rynek nasion w Polsce. [W:] Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-żywnościowcgo. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu