BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fedyszak-Radziejowska Barbara
Tytuł
Wieś i rolnicy wobec procesu integracji z Unią Europejską - wiedza, obawy i nadzieje
Farmers Attitudes and the Rural Populations in the Process of Integration with European Union - Knowledge, Fears and Hopes
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 2, s. 36-50, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Restrukturyzacja rolnictwa, Integracja gospodarcza Polski z UE
Agriculture, Agricultural restructuring, Poland's economic integration with the EU
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Członkostwo Polski w UE wywołuje niepokój mieszkańców wsi. Szczególne obawy rolników mają konkretne, ekonomiczne przyczyny (lejc przed upadkiem małych gospodarstw, widmo bezrobocia). Stosując kryterium rolniczych dochodów, rolników podzielono na 4 grupy: "rolnicy", głównie rolnicy", "dodatkowo rolnicy" oraz "tylko formalnie rolnicy". Ten podział ma znaczenie społeczne i polityczne. Restrukturyzacja rolnictywa zależy bowiem bezpośrednio od sytuacji na wiejskim rynku pracy. Rolnicy są przekonani, że nasi negocjatorzy nie uzyskali tego, co powinni w negocjacjach. Przyszłość polskiej i rolnictwa w UE zależy w ogromnej mierze od przygotowania dobrych i efektywnych programów absorpcji środków unijnych. (oryg. streszcz.)

Poland 's membership in the European Union has caused a great deal of anxiety in the countryside. Farmer l s fears are very concrete and are generally related to their basic economic interest! (small farms owners fear bankruptcy and unemployment). Using the source of income as a criterion of" being part of the farming sector: " the large group of farmers can be divided into the following four groups: "farmers ", " mainly farmers ", " additionally farmers " and "formally farmers ". This is not a statistical operation, but rather a social and political one. It is necessary to emphasizethat the situation of the rural employment market will play a decisive role in the process of Poland's agricultural sector restructure. The majority of rural residents belive that during the process of negotiations, the Polish government will have to give certain concession concerning agriculture. It is fairly important to prepare polish countryside and agriculture for their future role within the EU and Help them to take adventage of EU funds and its programs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. CBOS Komunikaty: Poparcie dla integracji z UE po szczycie w Kopenhadze. Styczeń 2003, Społeczne poparcie dla integracji z UE, luty 2003, Poparcie dla integracji z UE marzec 3002, Społeczne poparcie dla integracji z UE kwiecień 2003, Poparcie dla integracji na cztery tygodnie przed referendum akcesyjnym maj 2003.
 2. Fedyszak-Radziejowska B. (2002a): Wieś w polityce i debacie publicznej. Wieś i Rolnictwo, nr 1/2002, s. 114.
 3. Fedyszak-Radziejowska B. (2002b): Charakterystyka społeczno-ekonomiczna mieszkańców wsi. [W:] red. Kolarska-Bobinska L.: Mieszkańcy wsi o integracji europejskiej: opinie, wiedza, poinformowanie. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 4. Gorlach K. (2001): Świat na progu domu. UJ, Kraków.
 5. Gorlach K. (red.)(2000): Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2000. Rozwój Obszarów Wiejskich. UNDP, Warszawa.
 6. Grochowska R. (2002): Reformy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i ich uwarunkowania międzynarodowe. UKIE, maszynopis.
 7. Klank L. (2001): Sytuacja dochodowa ludności w Polsce w końcu XX wieku. [W:] red. Bukraba-Rylska L, Rosner A. Wieś i rolnictwo na przełomie wieków. IRWiR PAN, Warszawa.
 8. Kolarska-Bobińska L. (2002): Mieszkańcy wsi o integracji europejskiej: opinie, wiedza, poinformowanie. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 9. Kowalski A., Rowiński J., Wigier M. (2001): Kwoty produkcyjne, powierzchnie bazowe i plony referencyjne - Analiza różnych wariantów negocjacyjnych. Maszynopis Ekspertyza dla UKIE.
 10. Poczta W. (2001): Opinia nt. ewentualnych alternatywnych lub kompromisowych strategii akcesji polskiego sektora rolnego do Unii Europejskiej w wybranych aspektach negocjacyjnych. Maszynopis. Ekspertyza dla UKIE.
 11. Orłowski W.M., Czyżewski A.B. (2001): Opinia horyzontalna dla polskiego sektora rolnego w kontekście negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Maszynopis, ekspertyza dla UKIE.
 12. Rowiński J. (2002): Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej - potencjalne korzyści i zagrożenia. [W:] Wieś i Rolnictwo. Perspektywy Rozwoju. lERiGŻ, IRWiR PAN, SGH, Warszawa.
 13. Szafraniec K. (1999): Wieś jako miejsce niechciane (przyczynek do tezy o postępującej marginalizacji wsi i rolnictwa w Polsce). Wieś i Rolnictwo, nr 4/105.
 14. Wilkin J. (2000): Strategia wsi i rolnictwa - Polska a kraje europejskie. [W:] Chłop, rolnik, farmer? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej - nadzieje i obawy polskiej wsi. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 15. Wilkin J. (red.) (2002): Polska Wieś. Raport o stanie wsi. FDPA, Warszawa.
 16. Wilkin J. (2002): Spór o przyszły kształt polityki Unii Europejskiej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo, nr 2/2002, s. 115.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu