BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białynicki-Birula Paweł
Tytuł
Ekonomiczne uwarunkowania wzrostu wydatków na ochronę zdrowia w krajach o gospodarce rynkowej
Economic Factors Governing Health Care
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 667, s. 5-21, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Uwarunkowania mikroekonomiczne, Finanse służby zdrowia, Rynek usług zdrowotnych, Gospodarka rynkowa, Ochrona zdrowia, Koszty ochrony zdrowia
Microeconomic conditions, Health care finance, Health care services market, Market economy, Health care protection, Health costs
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pierwszej części artykułu opisano mikroekonomiczne aspekty ochrony zdrowia, oraz przeprowadzono analizę determinant podaży i popytu na rynku usług medycznych. W drugiej części określono makroekonomiczne aspekty ochrony zdrowia, oraz podjęto próbę uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu zdrowia na wzrost gospodarczy oraz udziału ochrony zdrowia w tworzeniu i redystrybucji dochodu narodowego.

In this article, the author addresses the economics of health care. The article reviews many aspects; on one hand, its objective is to identify the determinants of an increase in expenditures on health care and, on the other, it attempts to evaluate the impact of health on economic growth and standards of living. Consequently, the article comprises two parts: microeconomic and macroeconomic. The first part, on the microeconomic aspects of health care, is devoted to an analysis of the determinants of supply and demand on the medical services market. In the macroeconomic part, the author looks at issues connected with the impact of health on economic growth and the share of health care in creating and redistributing national income. The research findings indicate that the main determinants of an increase in health care expenditures are economic factors (available financial resources of payers and household disposable income) as well as administrative and legal regulations. From the macroeconomic perspective, an increase in health care expenditures should, in particular, be sought in the combined impact of technological progress and the transfer of financial resources to patients to enable them to purchase expensive services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, PWE, Warszawa 1993.
 2. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000.
 3. Bosworth B., Productivity in the Services Sector, Brookings Institution 2001.
 4. Bywalec C., Rudnicki L., Podstawy ekonomiki konsumpcji, Wydawnictw o AE w Krakowie, Kraków 1999.
 5. Dach Z., Podstawy mikroekonomii, Wydawnictwo Naukowe Synaba, Kraków 1999.
 6. Daszkowska M., Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 199 8.
 7. Getzen T., Health Care is an Individuall Necessity and a National Luxury: Applying Multi-level Decision Models to the Analysis of Health Care Expenditures, „Journal of Health Economics"2000,nr 19.
 8. Jacobzone S., Les politiques de sante face aux proprietes incitatives et redistibutives des systemes d'assurance maladie, Economie et statistique 1996, nr 291,292.
 9. Jessua C., Labrousse C., Vity D., Dictionnaire des sciences economiques, Presses Universitaires de France, Paris 2001.
 10. Macroeconomics and Health: lnvesting in Health for Economic Development, WHO, Geneva2001.
 11. Marciniak S., Mikro- i makr o ekonomia -podstawowe problemy, PWN, Warszawa 1998.
 12. Milewski R., Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 1999.
 13. Nasiłkowski M., System rynkowy, Wydawnictwo Key-Text, Warszawa 1995.
 14. Triplett J., What's Different about Health: Human Repair and Car Repair in National Accounts, w: E. Berndt, D. Cutler, Medical Care Output and Productivity, University of Chicago, Chicago Press 2001.
 15. Varian H.R., Mikro ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 16. Wielka Encyklopedia PWN, PWN, Warszawa 2002.
 17. Zienkowski L., Co to jest P KB? Jego rola w analizach ekonomicznych i prognozowaniu, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu