BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Geodecki Tomasz
Tytuł
Zdolność płatnicza jako element sprawiedliwości podatkowej
Compliance with Tax Principles in Poland. The Principle of Tax Fairness
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 667, s. 41-55, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Zasady podatkowe, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego, Podatki pośrednie, Wypłacalność, Podatek dochodowy od osób fizycznych
Tax rules, Economic literature analysis, Indirect taxation, Financial solvency, Individual income tax
Abstrakt
W pracy przedstawiono problematykę koncepcji zdolności płatniczej w podatku od dochodów osobistych. Następnie przedyskutowano problem, do jakiego stopnia zasada zdolności płatniczej może być realizowana przy dużym obciążeniu społeczeństwa podatkami pośrednimi. Rozważano również na ile zasada ta możliwa jest do pogodzenia z wydajnością fiskalną.

This article presents the issue of tax principles. The first part describes the classification of tax principles and presents the concept of ability to pay, comparing it to horizontal fairness, which imposes equal tax burdens on equal incomes, and vertical fairness, which involves different treatment of persons in different financial situations. The author also looks at the possibility of introducing the ability to pay principle into indirect taxation and the extent to which it can be reconciled with fiscal efficiency. The second part of the work describes the application of the ability to pay principle in the Polish tax system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L., Wolność i rozwój. Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.
 2. Bolkowiak 1.. Jak waloryzować skalę podatków progresywnych, „Nowe Życie Gospodarcze" 2002, nr 3.
 3. Bolkowiak I., Sprawiedliwość podatkowa, maszynopis powielony. Warszawa 2002.
 4. Buchanan J.M., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 5. Budzisz M., Podatki dochodowe w Polsce i Europie. Stosowane rozwiązania. Zeszyt Centrum im. Adama Smitha nr 27, Warszawa 1996.
 6. Environmentally Related Taxes in OECD Countries, OECD, Paris 2001.
 7. Finanse publiczne i prawo finansowe, C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 8. Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
 9. Głuchowski J., Podatki ekologiczne, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 10. Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
 11. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe. Wydawnictwo Podatkowe Lexis-Nexis, Warszawa 2002.
 12. Gwartney J., Lawson R., Economic Freedom ofthe World, Annual Report 2001.
 13. Hall R.E., Rabushka A., Podatek liniowy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 14. Heady C., The Truth about Tax Burdens, „OECD Observer" 2002, nr 3.
 15. Joumard I., Tax Systems in European Union Countries, OECD Economic Studies 2002, nr 34.
 16. Kuzińska H., Rola podatków pośrednich w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 17. Owsiak. S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 18. Owsiak S., Z historii daniny publicznej i podatku. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2000, nr 542.
 19. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 1995-2002.
 20. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, PWE, Warszawa 1954.
 21. Wyroba K., Ile płacą inni, „Rzeczpospolita", 12 września 2003.
 22. Zdzitowiecki J., Pojęcie dochodu w polskim podatku dochodowym, Poznań 1939.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu