BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gałuszka Krzysztof, Pawełek Barbara (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie budżetów samorządów województw w latach 1999-2001
Spatial Differentiation of Voivodship-Level Self-government Budgets in 1999-2001
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 666, s. 23-51, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Dochody budżetowe, Budżet samorządu terytorialnego, Przestrzenna analiza porównawcza, Dochody gminy, Gmina, Zróżnicowanie przestrzenne
Budget revenue, Local budget, Comparative spatial analysis, Local revenues, District, Spatial differentiation
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu poddano analizie przestrzenne zróżnicowanie budżetów samorządów województw pod względem osiąganych dochodów, dokonywanych wydatków (również inwestycyjnych) oraz ich zrównoważenia. Wyżej wymienione wielkości przeliczone zostały na 1 mieszkańca (w celu porównywania danych). Analizowane dane liczbowe pochodzą ze sprawozdań wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za lata 1999-2001 (informacje zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Finansów).

This article presents the results of a statistical analysis of voivodship level self--government budgets in Poland from 1999 to 2001. The study examined revenues, total expenditures, investment outlays and budget performance per capita. Based on these results, the author draws conclusions on the spatial differentiation of voivodship self--governments, pointing, inter alia, to the trend of decreasing differentiation of voivodship budgets with respect to total revenues and expenditures per capita, and to the fact that total expenditures grew at a faster rate and showed a lower degree of differentiation than revenues. Investment outlays per capita were different, however, as they also showed a growing trend but their share in total expenditures decreased from about 30% in 1999 down to about 26% in 2000 and 2001. Investment outlays were considerably more differentiated by voivodship than total expenditures. Voivodship local self-government budgets revenues displayed a similar situation. Although the faster growth in total expenditures compared to the growth in revenues and the maintenance of total expenditures at a level higher than revenues had to result in and worsen the budget deficit, this does not, however, explain the large differentiation of voivodship self-governments with respect to this variable. In the article, the authors attempt to explain these trends, pointing to the central government's policy and preferences and the "burdens of the past" transferred from the state administration to voivodship self-governments as the main causes behind these trends. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 0, 463
Bibliografia
Pokaż
 1. Gilowska Z. [1998)], System ekonomiczny samorządu terytorialnego w Polsce, Municipium, Warszawa.
 2. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego [2000] [w:] Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od l stycznia do 31 grudnia 1999 r., t. 2, Rada Ministrów, Warszawa.
 3. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego [2001] [w:]Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od l stycznia do 31 grudnia 2000 r., t. 2, Rada Ministrów, Warszawa.
 4. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego [2002] [w:] Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od l stycznia do 31 grudnia 2001 r., t. 2, Rada Ministrów, Warszawa.
 5. Jewtuchowicz A. [2000], Terytorialne systemy produkcyjne - nowy model rozwoju lokalnego i regionalnego [w:] Strategiczne problemy rozwoju miast i regionów, red. A. Jewtuchowicz, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Mały Rocznik Statystyczny Polski [2002], GUS, Warszawa.
 7. Matusiak K.B. [2000], Regionalny system innowacji i przedsiębiorczości [w:] Strategiczne problemy rozwoju miast i regionów, red. A. Jewtuchowicz, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Patrzałek L. [1999], Finanse samorządowe, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Pawełek B., Zeliaś A. [1996a], Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 475.
 10. Pawełek B., Zeliaś A. [1996b], Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych, „Badania Operacyjne i Decyzje", nr 2.
 11. Pietrzyk 1. [2000], Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Walesiak M. [1990], Syntetyczne badania porównawcze w świetle teorii pomiaru, „Przegląd Statystyczny", z. 1-2.
 13. Walesiak M. [1993], Strategie postępowania w badaniach statystycznych w przypadku zbioru zmiennych mierzonych na skalach różnego typu, „Badania Operacyjne i Decyzje", nr 1.
 14. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym [2000], red. A. Zeliaś, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 15. Zeliaś A. [2000], Metody statystyczne, PWE, Warszawa.
 16. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. [2002], Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu