BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadowski Wojciech
Tytuł
Przyrodnicze i ekonomiczne aspekty zalesiania gruntów rolnych w podregionie koszalińskim
Natural and Economic Aspects of Cropland Afforestation in Subregion of Koszalin
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 161-163, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Grunty rolne, Gospodarka gruntami, Jakość gruntów rolnych, Lasy
Arable land, Land economy, Quality of agricultural land, Forests
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Wprowadzenie w życie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, spowodowało szerokie zainteresowanie rolników tą formą zagospodarowania gleb najsłabszych. Celem artykułu było przedstawienie niektórych czynników kształtujących wielkość zalesienia w poszczególnych powiatach dawnego województwa koszalińskiego po wejściu w życie wyżej wspomnianej ustawy.

Based on the polls conducted in administrative districts of the former zachodniopomorskie province, the factors influencing farmers interests in afforestation were stated. Majority of croplands was notified in the districts mated in the southern and south - eastern part of the subregion. The average area assigned for afforestation IKS 6,4 ha and the value of it was 958 PLN per one farm. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziennik Ustaw nr 73, poz. 764. (2001): Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, 5461-5463.
  2. Gorzelak A. (1999): Zalesienie terenów porolnych. IBL, Warszawa, 10-12.
  3. Gorzelak A. (2001): Gospodarowanie w lasach drobnej własności. IBL, Warszawa, 19-23.
  4. GUS(2001): Rocznik statystyczny województw. Warszawa, CCVII.
  5. ODR Koszalin (2002): Program doradztwa rolniczego dla województwa zachodniopomorskiego na rok 2002,12-13.
  6. Puchchniarski T. (2000): Krajowy program zwiększania lesistości. Poradnik od A do Z. PWRiL, Warszawa, 25-43.
  7. Sobczak R. (1993): Zalesienie gruntów porolnych. Wydawnictwo Świat, Warszawa, z. 30, 3-13.
  8. Wicki L. (1994): Stan i przyczyny odłogowania ziemi rolniczej w gospodarstwach indywidualnych (na przykładzie trzech gmin). Roczniki Nauk Rolniczych, ser. G, t. 86, z. 3, 101-109.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu