BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szopiński Wiesław
Tytuł
Związki między systemem informacyjnym i decyzyjnym w agrobiznesie
The Relationships between Informative and Decision System in Agribusiness
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 167-170, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Agrobiznes, Informacja rynkowa, Informacja w podejmowaniu decyzji, System informacyjny
Agrobusiness, Market information, Information in decision making, Information system
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Autor przedstawił związki zachodzące pomiędzy systemem informacyjnym i decyzyjnym w agrobiznesie. Określił ponadto znaczenie informacji rynkowej w procesie podejmowania decyzji. Decyzje oparte na dokładnej analizie rynkowej, to podstawowy warunek zmniejszania ryzyka ekonomicznego, a przez to poprawa sytuacji dochodowej w rolnictwie.

The proper decision, from of which depends obtainment founded aims affirm, is conditioned of proprieties of possessed information. Decision system can 't exist and can 't be efficient without suitable informative system. Accumulated information and converted in informative system to not state yet immediate bases of undertaking of decision. It is base of creation of decision variants process. From this of gathering executes of choice of variant determining final decision, delivered to executive system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ban van den A. W., Hawkins H. S. (1997): Doradztwo rolnicze. MSDR, Kraków, 91-100.
  2. Hunek T. ( 1989): Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju small businesu na terenach wiejskich. [W:] Przedsiębiorczość na terenach wiejskich. PAN, Warszawa, 112.
  3. Jałowiecki M. (1991): Teoria organizacji i kierowania. PWN, Warszawa, 207-208.
  4. Kowalczyk S. (1998): Firma agrobiznesu. System informacyjno-decyzyjny firmy agrobiznesu. [W:] Encyklopedia agrobiznesu (pod red. A. Wosia). Fundacja Innowacja, Warszawa, 276.
  5. Makarski S. (1994): Adaptacja gospodarki chłopskiej i jej otoczenia do warunków rynkowych. PAN, IRWiR, Warszawa, 54.
  6. Makarski S. (2000): Przedsiębiorczość w agrobiznesie. PAN, Warszawa, 39.
  7. Nowicki A. (1991): Systemy informacyjno-decyzyjne zarządzania. AE, Wrocław, 13.
  8. Tomczak F. (1988): Gospodarka rodzinna w rolnictwie - teraźniejszość i przyszłość. PWRiL, Warszawa, 10.
  9. Żuk J. (1993): Znaczenie i zakres systemu informacyjnego w rolnictwie. [W:] Stan i kierunki rozwoju systemu rolniczej informacji rynkowej. ODR Minikowo, ATR Bydgoszcz, 44.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu