BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaręba Jadwiga
Tytuł
Nowe produkty bankowe w obliczu integracji Polski z Unią Europejską
New Banks Products in the Face of Polish Integration with the European Union
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 855, s. 34-41
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Integracja finansowa, Sektor bankowy, System bankowy, Usługi bankowe, Oferta usługowa, Materiały konferencyjne
Poland's economic integration with the EU, Financial integration, Banking sector, Banking system, Banking services, Services offer, Conference materials
Abstrakt
Autorka omówiła słabe strony produktów oferowanych przez banki w Polsce, będące konsekwencją niedostatecznego wyposażenia technologicznego, a także steoretypowych jeszcze potrzeb klientów banków (klient korporacyjny, mały i średni biznes, klient detaliczny). W dalszej części artykułu określono priorytetowe tendencje zmian w popycie na usługi oferowane przez sektor bankowy, w kontekście procesu integracji Polski z Unią Europejską.

The author discussed weak points of Polish bank products, which are consequences of inadequate technological equipment and stereotypical needs of bank clients. The article describes priority trends of changes in demand for services that are offered by banking sector in the context of Polish integration process with the European Union. (M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu