BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pełka Wanda
Tytuł
Protekcjonizm rolny w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Podobieństwa i różnice
The Agricultural Protectionism in the United States and in the European Union. Similarity and Differences
Źródło
Studia i Materiały / Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 2000, nr 25, 23 s.
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Handel produktami rolnymi, Polityka rolna, Protekcjonizm handlowy, Interwencjonizm w rolnictwie, Subwencjonowanie rolnictwa, Runda Urugwajska GATT
International trade, Agricultural trade, Agricultural policy, Protectionism in trade, Interventionism in agriculture, Agricultural subsidies, Uruguay Round of GATT
Abstrakt
Mimo wielu różnic dzielących rolnictwo amerykańskie od unijnego w obydwu przypadkach w dotychczasowej polityce rolnej zbieżne są jej cele, tj. wspieranie cen i podtrzymywanie dochodów producentów rolnych. Elementem różniącym te systemy są odmienne instrumenty osiągania tych celów. Zarówno USA, jak i Unię charakteryzuje wysoki poziom protekcji utrzymywany w handlu rolnym. Wzmaga to dążenia innych uczestników wymiany międzynarodowej do ograniczenia subsydiów eksportowych.

Despite of many differences, which divides American agriculture from the EU in both examples the agricultural policy was convergent its goals: to support the prices and agricultural producers incomes. The difference is dissimilar instruments of achieve these goals. Both the USA and the EU characterise high level of favouritism in agricultural trade. This situation increases aspirations of international trade participants for limitation of exports subsidies.(MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-351X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu