BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rybicka Aneta
Tytuł
Wybrane metody pomiaru preferencji konsumentów
Selected Methods of Measuring Consumers' Preferences
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Gospodarka a Środowisko (2), 2004, nr 1043, s. 238-248, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Konkurencyjność regionów i przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Preferencje konsumenta, Badania konsumenckie, Metoda conjoint
Consumer preferences, Consumer research, Conjoint method
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane metody pomiaru preferencji konsumentów w aspekcie podejścia kompozycyjnego, dekompozycyjnego oraz mieszanego. Podejście kompozycyjne reprezentuje metoda danych samowyjaśniających. W podejściu dekompozycyjnym w celu przeprowadzenia analizy danych preferencji konsumentów wykorzystywane są metody conjoint analysis oraz metody dyskretnych wyborów. W podejściu mieszanym formułowane są modele łączące cechy obu opisanych wyżej podejść.

The object of each company it is to sell its products or services. Therefore, the knowledge about the customer and about his market behavior is necessary to work up and to an effective program implement. In order to get this information, the companies carry out research of consumers' behavior. The research of consumers' preferences is very important (thmeasurement of consumers' preferences). Depending on research, its size and aim, we can use different methods. In the paper we present selected methods of measurement of consumers' preferences, their characteristics and first of all reconstruction methods, that is conjoint value analysis (CVA) and choice-based conjoint (CBC), which recently deserve special attention. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk A., Wybrane problemy badań nad własnościami algorytmów conjoint analysis, [w:] Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Takso-nomia, Zeszyt 5, Jelenia Góra - Łódź - Wrocław, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, AE, Wroclaw 1989.
 2. Bąk A., Możliwości wykorzystania alternatywnych algorytmów conjoint analysis w badaniach marketingowych, [w:] Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Taksonomia, Zeszyt 7, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 874, AE, Wrocław 2000.
 3. Bąk A., Conjoint analysis jako metoda pomiaru postaw i preferencji konsumentów, [w:] Pomiar w badaniach rynkowych i marketingowych, red. M. Walesiak, Materiały z IV Warsztatów Metodologicznych, AE, Wrocław 2000.
 4. Bąk A., Pomiar preferencji metodą conjoint analysis opartą na wyborach, [w:] Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Taksonomia, Zeszyt 9, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 942, AE, Wrocław 2002.
 5. Bąk A., Algorytmy conjoint analysis w pakiecie statystycznym SAS/STAT, [w:] Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Taksonomia, Zeszyt 10, Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 988, AE, Wrocław 2003.
 6. DSS Research, Understanding Conjoint Analysis, Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: http://www.dssresearch.com/marketresearch/Library/ Conjoint/conjoint, asp.
 7. Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 8. Hair J. F., Anderson R. E., Tatham R. E., Black W. C., Multivariate Data Analysis with Readings, Englewood Cliffs, Prentice-Hall 1995.
 9. Mazurek-Łopacińska K., Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, AE, Wrocław 1996.
 10. Orme В., Which Conjoint Method Should I Use?, Artykuł dostępny w Internecie pod adresem: http://www.researchinfo.com/sawtooth/index. html.
 11. Rudnicki E., Zachowania konsumpcyjne na rynku, PWE, Warszawa 2000.
 12. Sztucki T., Encyklopedia marketingu. Definicje, zasady, metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
 13. Walesiak M., Bąk A., Realizacja badań marketingowych metodą conjoint analysis z wykorzystaniem pakietu statystycznego SPSS for Windows, AE, Wrocław 1997.
 14. Walesiak M., Bąk A., Conjoint analysis w badaniach marketingowych, AE, Wrocław 2000.
 15. Wedel M., Kamakura W., Market Segmentation. Conceptual and Methodological Foundation, Kluwer Academic Publishers, Boston - Dordrecht -London 1998.
 16. Zwerina K., Discrete Choice Experiment in Marketing, Physica - Verlag, Heidelberg-New York 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0690
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu