BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Schroeder Jerzy
Tytuł
Kulturowe uwarunkowania zarządzania kadrą w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Cultural Conditionings of Personnel Management in Multinational Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2000, nr 278, s. 144-165
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Korporacje międzynarodowe, Kultura przedsiębiorstwa, Kultura polityczna, Różnice kulturowe, Kadra kierownicza, Styl zarządzania
Human Resources Management (HRM), International corporation, Culture of enterprise, Culture of politics, Cultural differences, Managerial staff, Management style
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera rozważania dotyczące kulturowych uwarunkowań zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście międzynarodowym. Autor omawia elementy otoczenia przedsiębiorstwa międzynarodowego wpływające na funkcję zarządzania kadrą, wpływ czynników kulturowych na procesy: pozyskiwania, szkolenia i doskonalenia oraz oceny kadry menedżerskiej i na systemy wynagradzania. W konkluzji przedstawia strategie wykorzystania różnic kulturowych.

Personnel management is to play a significant role in the effective management of a multinational enterprise. The way of managing staff in the multinational enterprise is influenced by many elements from its environment. Among those cultural factors are very important. They determine to a large extent the realisation of all the basic components of personnel management. Differentiated educational systems and various concepts of the managerial staff development in different countries exercise a strong impact on the process of recruitment. As regards the managerial staff four basic approaches are distinguished: Anglo-Dutch, German, Japanese and Romanesque. The influence of cultural differences is mainly revealed in making decisions a regards training programmes and in the approach to the training process itself. In this respect the situation is very differentiated which considerably hinders integration of different solutions within multinational enterprises, so important for internal communication and co-operation. Cultural differences also influence the process of evaluating employees. In different countries managers have a different approach to the results of assessment and to their open discussion. Ignoring these differences can result in alienation or decreased motivation of the local staff. Motivation system should include attitudes towards particular elements of remuneration and the range of adjustment depends on the pay policy. Practice shows that multinational firms use three main solutions as regards the adjustment of personnel management to the local conditions: ignoring the differences, minimising their influence and making use of cultural differences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu