BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bury Piotr
Tytuł
Skutki zmian w podatkach dla budżetów wybranych gmin
Impact of Changes in Local Taxes on Local Government Budgets
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1023, s. 17-26, tab., bibliogr. 19 poz
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Dochody gminy, Dochody budżetowe, Podatek od nieruchomości, Podatek rolny, Gmina
Local revenues, Budget revenue, Property tax, Agricultural tax, District
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor przedstawił ważniejsze zmiany w systemie dochodów gmin oraz zmiany w podatkach gminnych, jakie miały miejsce od 2003 roku, ze szczególnym uwzględnieniem podatków od nieruchomości i podatku rolnego. Ocenił także wpływ tych zmian na dochody budżetowe wybranych gmin, zarówno od strony przepisów prawnych, jak i praktycznego ich stosowania.

Local governments in Poland can collect money from many different sources. One is local taxes with the property and agricultural ones being the most significant: the former in total while the latter in some rural municipalities. From 2003 the legislation concerning these two taxes has been remarkably changed. These changes, positive in general, could have negative impact on local governments' revenue. The paper analyses these changes as well as their expected effects on budgets of two excessively different local governments: big city of Lodz and small rural municipality of Wodzierady. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bury P., Finanse lokalne z elementami finansów państwa, WSU, Kielce 2002.
 2. Bury P., Przywileje dla wsi w finansach lokalnych w Polsce, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, red. E.Sobczak, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 905, AE, Wrocław 2001, s. 48-59.
 3. Encyklopedia powszechna, t.4, PWN, Warszawa 1976.
 4. Ustawa z 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej, DzU 1989 nr 4, poz. 23.
 5. Ustawa z 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym, DzU 1990 nr 89, poz. 518.
 6. Ustawa z 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin, DzU 1993 nr 129, poz. 600.
 7. Ustawa z 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych, DzU 1995 nr 141, poz. 692.
 8. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003, DzU 1998 nr 150, poz. 983.
 9. Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, DzU 2000 nr 86, poz. 959.
 10. Ustawa z 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej, DzU 2000 nr 86, poz. 960.
 11. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, DzU 2002 nr 9, poz. 84.
 12. Ustawa z 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, DzU 2002 nr 121, poz. 1031.
 13. Ustawa z 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, DzU 2002 nr 141, poz. 1183.
 14. Ustawa z 10 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, DzU 2002 nr 200, poz. 1680.
 15. Ustawa z 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn, DzU 2002 nr 200, poz. 1681.
 16. Ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym, DzU 2002 nr 200, poz. 1682.
 17. Ustawa z 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, DzU 2002 nr 200, poz. 1683.
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania, DzU 1993 nr 65, poz. 309.
 19. Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych, DzU 2002 nr 234, poz. 1969.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu